Kalender

onsdag den 23. marts 2016

ERFA-møde og generalforsamling 29. marts hos GEUS

DAPUG holder erfamøde tirsdag d. 29. marts kl. 10 - 16 hos GEUS (De nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland), Øster Voldgade 10, 1350 København K. Mødet afsluttes med afholdelse af ordinær generalforsamling kl. 16:00 - 16:30

Alle er velkomne, uanset om man er medlem af DAPUG eller ej, dog har kun medlemmer stemmeret under generalforsamling. Tilmelding er under alle omstændigheder nødvendig af hensyn til bespisning, som omfatter formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe.

Tilmelding senest onsdag d. 23. marts kl. 8:00
Tilmeldingsfristen er overskredet. Hvis du ønsker at deltage så send en mail til thomas@veco.dk

Deltagelse er gratis for medlemmer af DAPUG. Ikke-medlemmer opkræves deltagergebyr på kr. 150,-. Du er medlem af DAPUG, hvis blot din virksomhed har tegnet medlemsskab.

Vi laver mødet som et workshop-lignende hands-on erfamøde, hvor der vil være få indlæg, men til gengæld bedre mulighed for at komme i dybden, og god mulighed for at afprøve ting i praksis.

Det vil derfor være formålstjenligt, hvis du medbringer en bærbar PC (med Delphi installeret) til mødet, men husk forlængerkabel til strøm og netværk, hvis du er afhængig heraf. Du er naturligvis også velkommen til at lade PC'en blive derhjemme, hvis du foretrækker det.

Agenda (ændringer kan forekomme):
09:45 - 10:00 Ankomst og opstilling af medbragt PC.
Kaffe

10:00 - 11:00 Azure - en måde at få data og programmer op "i Skyen" (Thomas Vedel)
Man får i nogen sammenhænge nærmest smidt Azure i nakken fra Microsoft, men hvordan får man i praksis data og programmer flyttet til "skyen"?

10:00 - 11:00 MongoDB - en NoSQL database (Thomas Vedel)
De databaser som de fleste af os kender og anvender er relationelle databaser, og som oftest bruges SQL når man arbejder med dem.

MongoDB er en såkaldt NoSQL database, som understøttes 100% af Delphi. Den arbejder med "dokumenter" baseret på "dynamiske skemaer" i stedet for "tabeller" og "poster". Men hvad er forskellen i praksis (ud over at man ikke bruger SQL), og i hvilke sammenhænge kan det være en fordel at bruge NoSQL databaser?

12:00 - 13:00 Frokost

13:00 - 13:30 Generel erfa (fælles)
Kom med alt hvad du har af mere eller mindre håndfaste ideer og spørgsmål og få dem diskuteret med ligesindede.

13:30 - 16:00 Android services i teori og praksis (Glenn Dufke)
·         Kort intro til Android Services
·         Hvad kan services bruges til
·         Nøgleforskellene mellem en Android Service og en traditionel service vi kender fra Windows
·         Hvordan opfører det underliggende system (scheduler) sig
·         Hvad bør du bruge en android service til – og ikke!
·         Praktiske eksempler
·         Typer af kommunikation (intents / callbacks) imellem din grafiske applikation og din service
·         Hvad hvis man skal streame data fra sin service til din hovedapplikation
·         Øg prioriteten – sæt din service til at være i forgrunden
·         De små ninja tricks – der hvor vi skal have fat i JNI interfacet

16:00 Generalforsamling
Dagsorden ifølge vedtægterne

Ingen kommentarer: