Kalender

fredag den 10. september 2021

Workshop 23.-24. november 2021 på Hotel Hesselet

Stefan Glienke
Optimizing Development Using Delphi
November 23 and 24
Hotel HesseletChristianslundsvej 119, 5800 Nyborg

Stefan Glienke started with Delphi more than 20 years ago. He is a regular speaker on several conferences and maintainer of a few software projects, such as Spring4D, DSharp and lately Benchmark. He is also the author of TestInsight and Delphi UsesHelper. With a focus on runtime libraries, developer productivity and software architecture he likes to write software for software developers and help them do their job better.
During the workshop Stefan will show several parts of Spring4D, how modern CPU hardware influences code and how to measure and improve the performance of your software.
Stefan is also genuinely a really great guy to be around. He is very helpful and goes out of his way to help a stuck developer. Of Sci-fi series he is a big fan of Star Trek, and when there is spare time he might be found as an archer in Final Fantasy, and to be able to really relate to the figure he has also been seen on archery ranges shooting arrows.
The different timeslots are a rough outline of the various topics he will cover – he might stretch one topic a bit and shift things around as fit.
You find the registration form here.
Please note that you must register on Friday October 8, 2021 at latest.
Participation requires that your company is a valid member of DAPUG. This is an annual fee of DKK 800, and covers all registrants for that company. If you are not representing a company you will need to have a personal membership of DAPUG, which is also an annual fee of DKK 800
Registration fee is DKK 6000 per participant. This includes both workshop days, including all meals and accommodation.
Pay no later than the 18th of November, and you can deduct DKK 500 per participant, bringing the total to DKK 5500.

Workshop Agenda:

Tuesday (Day 1)
08:00 - Arrival and setup
09:30 - Welcome to Stefan
09:45 - Introduction to Spring4D
10:45 - BREAK
11:00 - Collection types
12:00 - LUNCH
13:00 - Software meets hardware
14:00 - BREAK
14:10 - Measuring with SamplingProfiler
15:00 - COFFEE BREAK
15:15 - Using Spring.Benchmark
16:00 - A word from Nohau
18:30 - Drinks before dinner in Tranquebar
19:00 - DINNER
Wednesday (Day 2)
07:00 - BREAKFAST and CHECK OUT (plz check out from your room before 09:00)
09:00 - Introduction to VTune
10:00 - BREAK
10:10 - How to profile properly
11:00 - COFFEE BREAK
11:15 - A word about big O
12:00 - LUNCH
13:00 - Optimization stories – making the RTL faster
14:00 - COFFEE BREAK
14:15 - Fun with collections
15:00 - Break
15:10 - The search for the best sorting algorithm
16:00 - Wrap up and evaluation

tirsdag den 30. marts 2021

Erfamøde og generalforsamling tirsdag d. 20. april 2021 hos Archersoft, Fredericia

DAPUG holder erfamøde tirsdag d. 20. april 2020 kl. 10 - 16 hos Archersoft, Videnparken, Vesterballevej 5, 7000 Fredericia. Umiddelbart i forlængelse af erfamødet afholdes ordinær generalforsamling med dagsorden i henhold til vedtægterne.

Vi overholder de til enhver tid gældende Corona-restriktioner. Derfor afholder vi begge møder som kombinerede fysiske og virtuelle møder. Det tilladte antal personer kan mødes fysisk i Fredericia, men mødet afholdes samtidig virtuelt i Zoom, så øvrige deltagere kan være virtuelt til stede. 

Alle er velkomne til deltage i erfamødet, uanset om man er medlem af DAPUG eller ej. Dog koster deltagelse i erfamødet kr. 150 hvis man ikke er medlem af DAPUG. Indlægsholdere og DAPUG-medlemmer har fortrinsret til at deltage fysisk i Fredericia, og deltagelse i møderne forudsætter tilmelding, uanset om man deltager fysisk eller virtuelt.

Sidste tilmeldingsfrist er fredag d. 16. april kl. 16.
Hvis du er tilmeldt og bliver forhindret, kan du indtil 19. april sende en ny tilmelding, hvor du i kommentarfeltet skriver, at du er blevet forhindret i at deltage. Ved senere framelding bedes du ringe til Thomas Vedel på 40 19 11 89.

Tilmelding sker ved udfyldelse af tilmeldingsformen som du finder herDu modtager på mail en kvittering efter tilmeldingen, så du kan se du er registreret. Mandag d. 19. april modtager du yderligere oplysninger om hvordan mødet afholdes.

Deltagelse er gratis for medlemmer af DAPUG. Ikke-medlemmer opkræves deltagergebyr på kr. 150,-. Du er medlem af DAPUG, hvis blot din virksomhed har tegnet medlemsskab. Hvis I deltager flere personer fra samme firma, opkræves deltagergebyr for deltager nr. 2, 3, 4 osv.

Ved fysisk deltagelse i Fredericia kan det være en god idé at medbringe en bærbar PC til mødet, så du kan afprøve det vi snakker om undervejs. Der vil være mulighed for trådløs internet-adgang, men husk forlængerkabel til strøm og kablet netværk, hvis du er afhængig heraf. 

Agenda (ændringer kan forekomme):

09:45 - 10:00 Ankomst og opstilling af medbragt PC.
Kaffe

10:00 - 10:45 Kommunikation imellem klasser (Jens Fudge, Archersoft)
Jens viser hvordan man laver events til at kommunikere imellem klasser, og derefter hvordan man bruger message systemet til det samme.

10:45 - 11:30 RESTful services med Delphi (Jens Fudge, Archersoft)
Jens laver en klient, som anvender JSON til at hente oplysninger fra et REST-baseret API (CPH Trackers), så han kan spore hvor hans biler befinder sig.

11:30 - 12:00 Brug af en "instumenting profiler" i Delphi (Thomas Vedel)
Der er mange former for debugging. Det er vigtigt at undgå deciderede fejl og nedbrud, men det er også vigtigt at sikre, at applikationer performer hensigsmæssigt. Thomas viser hvordan ProDelphi kan anvendes til at sikre at programmer ikke indeholder f.eks skjulte flaskehalsproblemer.

12:00 - 13:00 Frokost

13:00 - 13:30 Generel erfa (fælles) / værktøjer i IDE'en (Thomas Vedel)
Kom med alt hvad du har af mere eller mindre håndfaste ideer og spørgsmål (især om anvendelse af Delphi) og få dem diskuteret med ligesindede.

Desuden vil vi se på hvilke værtøjer og genveje der tilbydes i Delphis brugerflade / IDE.

13:30 - 14:30 Ny TEdgeBrowser komponent. Installation og hvordan den kan benyttes. (Helge Larsen, EG A/S)
I Delphi 10.4 kom Embarcadero første gang med en komponent til at benytte Microsofts Edge browser i Delphi programmer. Det krævede installation af Canary versionen af Edge Browseren fra Microsoft og en lidt besværlig installation via NuGet. I nyeste Delphi 10.4.2 kan release-versionen af Edge anvendes, og komponenten kan installeres med Delphi's GetIt.
Helge viser eksempler på hvordan komponenten kan benyttes fra Delphi, og hvordan man henter information ud fra en loaded hjemmeside. I et lidt større eksempel vises med et landkort i browseren, hvor man ved klik i kortet via en offentlig REST server kan få information om hvad man har klikket på.

14:30 - 14:45 Kaffepause

14:45 - 16:00 Robotprogrammering i Excel (Martin Houlberg Jensen)
Martin viser hvordan man kan bruge Excel til meget andet end traditionelle regneark. Denne gang til robotprogrammering, hvor man styrer en robot rundt i regnearkets felter. Interesserede kan evt. lave en Delphi-variant.

16.00 – 16.30 Ordinær generalforsamling 2021
Dagsorden i henhold til vedtægterne

tirsdag den 10. marts 2020

WORKSHOP 28. - 29. april
Hotel Hesselet
Aflyst pga. corona-virus / covid-19 situationen

Bogdan Polak 
 Modernisation of highly coupled VCL applications


Modernisering af stærkt koblede VCL applikationer
Forårets workshop vil hjælpe dig arbejde med og forbedre store monolitiske VCL applikationer. For at forbedre store monolitiske applikationer kræver det en del refaktorering, som kan medføre utilsigtede bugs, da der kun er få eller slet ingen unittests.
Undervejs i workshoppen kommer vi ind på måder at splitte disse gamle monolitiske applikationer i mindre dele og få dem dækket med automatiserede tests.
Vi kommer igennem emner som Class Helpers og unit tests, med en introduktion til Test Driven Development. Vi forbedrer læsbarheden af kode og vi fjerner kode fra forms.
Desuden kommer vi til at se hvordan man hiver forretningslogik ud af koden, og få det testet, ved at indføre nogle stærke design patterns som Delphi Command Pattern samt Delphi Data Proxy Pattern. 


Bogdan Polak
Is a polish developer who has many years of Delphi development, especially as a trainer and a consultant. Bogdan has been the coordinator of the Polish Community, and has been a speaker at numerous Delphi Conferences.
Spare time is often used with recreational sports, like sailing and skiing,
 

Det detaljerede program og tilmeldingsformular finder du her


Sidste frist for tilmelding er 27. marts 2020
OBS: Det er vigtigt for DAPUG, at deltagerne betaler inden WorkShoppen begynder. Derfor er deltagelse 500 kr. billigere, hvis betalingen sker senest den 23. april 2020

onsdag den 4. marts 2020

Erfamøde og generalforsamling tirsdag d. 24. marts 2020 hos GEUS

Mødet er aflyst pga. coronavirus/covid-19 epidemien.

DAPUG holder erfamøde tirsdag d. 24. marts 2020 kl. 10 - 16 hos GEUS, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, Øster Voldgade 10, 1350 København K

Umiddelbart i forlængelse af erfamødet afholdes ordinær generalforsamling med dagsorden i henhold til vedtægterne.

Alle er velkomne til erfamødet, uanset om man er medlem af DAPUG eller ej. Tilmelding er under alle omstændigheder nødvendig af hensyn til bespisning, som omfatter formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe.

Sidste tilmeldingsfrist er torsdag d. 19. marts kl. 8.
Hvis du er tilmeldt og bliver forhindret kan du indtil 19. marts sende en ny tilmelding, hvor du i kommentarfeltet skriver, at du er blevet forhindret i at deltage. Ved senere framelding bedes du ringe til Thomas Vedel på 40 19 11 89.

Tilmelding sker ved udfyldelse af tilmeldingsformen som du finder her. Du modtager på mail en kvittering efter tilmeldingen, så du kan se at din tilmelding er gået igennem.

Deltagelse er gratis for medlemmer af DAPUG. Ikke-medlemmer opkræves deltagergebyr på kr. 150,-. Du er medlem af DAPUG, hvis blot din virksomhed har tegnet medlemsskab. Hvis I deltager flere personer fra samme firma, opkræves deltagergebyr for deltager nr. 2, 3, 4 osv.

Det kan være en god idé at medbringe en bærbar PC til mødet, så du kan afprøve det vi snakker om undervejs. Der vil være mulighed for trådløs internet-adgang, men husk forlængerkabel til strøm og kablet netværk, hvis du er afhængig heraf. 

Agenda (ændringer kan forekomme):

09:45 - 10:00 Ankomst og opstilling af medbragt PC.
Kaffe

10:00 - 10:45 Kommunikation imellem klasser (Jens Fudge, Archersoft)
Jens viser hvordan man laver events til at kommunikere imellem klasser, og derefter hvordan man bruger message systemet til det samme.

10:45 - 11:15 Android Permissions (Jens Fudge, Archersoft)
Hvordan håndterer man tilladelser i Android Apps?

11:15 - 12:00 Brug af en "instumenting profiler" i Delphi (Thomas Vedel, EG)
Der er mange former for debugging. Ud over deciderede fejl og nedbrud er det også vigtigt at sikre, at de applikationer man laver performer hensigsmæssigt. Thomas viser hvordan ProDelphi kan anvendes til at sikre at programmer ikke indeholder f.eks skjulte flaskehalsproblemer.

12:00 - 13:00 Frokost

13:00 - 13:30 Generel erfa (fælles) / værktøjer i IDE'en (Thomas Vedel, EG)
Kom med alt hvad du har af mere eller mindre håndfaste ideer og spørgsmål (især om anvendelse af Delphi) og få dem diskuteret med ligesindede.

Desuden vil vi se på hvilke værtøjer og genveje der tilbydes i Delphis brugerflade / IDE

13:30 - 14:15 JWT authentication med Delphi (Helge Larsen, EG A/S)
Hvad er JSON Web Token (JWT)?
Det er en åben standard (RFC 7519) for sikker udveksling af overførsel og udveksling af information i form af JSON objekter. Overførslen er signeret, og derfor kan indholdet verificeres.

14:15 - 14:30 Kaffepause

14:30 - 16:00 Robotprogrammering i Excel (Martin Houlberg Jensen)
Martin viser hvordan man kan bruge Excel til meget andet end traditionelle regneark. Denne gang til robotprogrammering, hvor man styrer en robot rundt i regnearkets felter. Interesserede kan evt. lave en Delphi-variant.

Alle kan selv prøve kræfter med det. Grundmodellen fås via dagens LinkedIn-opslag og den LinkedIn-artikel, som den henviser til.

16.00 – 16.30 Ordinær generalforsamling 2020
Dagsorden i henhold til vedtægterne

tirsdag den 20. august 2019


WORKSHOP 22.-23. oktober 2019
Hotel Hesselet

Cary Jensen and Danny Wind
"Delphi – Can be used for anything"

Efterårets workshop I 2019 bliver et brag af en workshop hvor vi kommer til at se, at Delphi virkelig kan bruges overalt og til alt.

   På dag 1 får vi besøg af Product Manager Marco Cantù som vil gennemgå nuværende status på Delphi samt Road Map som den ser ud til den tid.  Det er muligt, at stille spørgsmål til Product Manager.
 Bemærk: Marco er med via Skype.

   Derefter tager Danny Wind og Cary Jensen over, og tager os igennem en hel masse om Microservices, Database programmering, CPU optimering, decoupling, tråde og en ordentlig spandfuld tips og tricks  På dag et får man lov at vælge om man vil følge den ene eller den anden taler, afhængig af hvor ens interesse ligger. Sessionerne er tilrettelagt således, at man godt kan vælge en taler til en session, og den anden taler til den næste session.

   Dag 2 bliver en dag hvor Cary og Danny fremlægger sammen. Vi får på denne vis forhåbentlig gang i lidt diskussion omkring emnerne. Vi har med stor succes set denne fremgangsmåde før, hvor vi kommer i dybden med emnerne.  Jeg er sikker på, at det bliver en fantastisk oplevelse.

Det detaljerede program og tilmeldingsformular finder du her


Sidste frist for tilmelding er 6. september 2019

OBS: Det er vigtigt for DAPUG, at deltagerne betaler inden WorkShoppen begynder. Derfor er deltagelse 500 kr. billigere, hvis betalingen sker senest den 17. oktober 2019

tirsdag den 5. marts 2019

WORKSHOP 7. - 8. maj 2019 på Hotel Hesselet

Olaf Monien
"Modern Application Development with Delphi"
Dette forårs workshop kan ses som en Workshop, hvor vi ser på den komplette udvikling af en moderne applikation. Vi ser på de muligheder der kan forventes af en moderne applikation der kører på en moderne multiprocessor maskine, hvad enten maskinen er desktop eller mobil, hvor der arbejdes med netværksdata.Vi kommer til at tale om multitrådet arkitektur, REST API, Unit testing, databaseforbindelse med FireDAC (SQLite til en-bruger, MS-SQL til flerbruger), samt naturligvis vil generel arkitektur og applikations design/ UI design være gennemgående emner i workshoppen.Workshoppen henvender sig til alle udviklere uanset om det er mobil eller desktop man henvender sig til.Til at forestå det hele har vi tyske Olaf Monien, CEO fra Developer Experts, der har mere end 25 års erfaring i softwareudvikling og desuden er Embarcadero MVP.


Det detaljerede program og tilmeldingsformular finder du her

Sidste frist for tilmelding er 23. marts 2019
OBS: Det er vigtigt for DAPUG, at deltagerne betaler inden WorkShoppen begynder. Derfor er deltagelse 500 kr. billigere, hvis betalingen sker senest den 6. maj 2019


tirsdag den 26. februar 2019

Erfamøde og generalforsamling torsdag d. 14. marts 2019 hos Archersoft

DAPUG holder erfamøde torsdag d. 14. marts 2019 kl. 10 - 16 hos Archersoft ApS, Videnpark Trekantområdet, Vesterballevej 5, 7000 Fredericia.

Umiddelbart i forlængelse af erfamødet afholdes ordinær generalforsamling med dagsorden i henhold til vedtægterne.

Alle er velkomne til erfamødet, uanset om man er medlem af DAPUG eller ej. Tilmelding er under alle omstændigheder nødvendig af hensyn til bespisning, som omfatter formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe.

Sidste tilmeldingsfrist er mandag d. 11. marts kl. 8.
Hvis du er tilmeldt og bliver forhindret kan du indtil 11. marts sende en ny tilmelding, hvor du i kommentarfeltet skriver, at du er blevet forhindret i at deltage. Ved senere framelding bedes du ringe til Thomas Vedel på 40 19 11 89.

Tilmelding afsluttet.

DAPUG-medlemskab dækker frokost for en deltager pr. medlemskab. Hvis I kommer flere på samme medlemskab, skal der betales frokost for overskydende deltagere. Deltager du uden at være DAPUG-medlem opkræves et deltagergebyr på kr. 150,-. Du er medlem af DAPUG, hvis enten du selv eller din virksomhed har tegnet medlemskab.

Det kan være en god idé at medbringe en bærbar PC til mødet, så du kan afprøve det vi snakker om undervejs. Der vil være mulighed for trådløs internet-adgang, men husk forlængerkabel til strøm og netværk, hvis du er afhængig heraf. 

Agenda (ændringer kan forekomme):

09:45 - 10:00 Ankomst og opstilling af medbragt PC.
Kaffe

10:00 - 12:00 Test driven development (Jens Fudge, Archersoft)
Vi laver selvfølgelig kode som virker, men af og til viser det sig jo alligevel, at der kan snige sig fejl ind i de løsninger vi laver. "Test driven development" er en måde at tænke test ind i udviklingsprocessen, så man får færre fejl i ny kode og med større sindsro tør refakturere (forbedre) eksisterende kode.

12:00 - 13:00 Frokost

13:00 - 13:30 Generel erfa (fælles) / værktøjer i IDE'en (Thomas Vedel, EG)
Kom med alt hvad du har af mere eller mindre håndfaste ideer og spørgsmål (især om anvendelse af Delphi) og få dem diskuteret med ligesindede.

Desuden vil vi se på hvilke værtøjer og genveje der tilbydes i Delphis brugerflade / IDE

13:30 - 14:15 Diverse tips og fif til Delphi / MS SQL (Jens Fudge, Archersoft / Thomas Vedel, EG)
Mange bruger MS SQL Server som database for de applikationer de udvikler. Vi kigger på hvordan man kan udnytte FireDAC (som følger med Delphi) eller SDAC (fra Devart) til at håndtere databasekommunikationen

14:15 - 14:30 Kaffepause

14:30 - 15:30 Hvordan kommer man i gang med mobil udvikling? (Jens Fudge, Archersoft / Thomas Vedel, EG)
Vi kigger på hvordan man får taget hul på udvikling til mobile platforme i Delphi. Vi starter helt basalt med en meget simpel applikation.

15:30 - 16:00 Ny sikkerhedsmodel på Android (Glenn Dufke, GlennKonnekt)
Der er kommet en ny sikkerhedsmodel i Android 8+ / API level 26. Det understøttes af Delphi Rio, og Glenn demonstrerer hvilke konsekvenser det har.

16.00 – 16.30 Ordinær generalforsamling 2019
Dagsorden i henhold til vedtægterne