Kalender


Vis kalender      RSS iCal

torsdag den 23. august 2018

WORKSHOP 23.-24. oktober 2018 på Hotel Hesselet

Primož Gabrijelcic - Stefan Glienke

"Delphi – Fast and Solid Code"
Oktober workshop i 2018 er med Primož Gabrijelcic, forfatter af ”Delphi High Performance” og primus motor på Omnithread Library, samt Stefan Glienke, primus motor på Spring4D.
Sammen vil de to tage os gennem en mængde teknikker og kodeeksempler på hvordan man skriver hurtig og robust kode.
Dag 1 bliver en fælles introduktion efterfulgt af sessioner med hhv Stefan og Primož hvor Stefan tager udgangspunkt i Spring4D, og Primož tager udgangspunkt i bogen ”Delphi High Performance”.
Dag 2 bliver fælles sessioner med Stefan og Primož, der gennemgår regler og teknikker til at skrive solid kode. Undervejs benytter de libraries som de selv har skrevet som Omnithread, TestInsight med mere.
Der kommer en close-up session de kalder ”Defensive Programming in Delphi”.
Buzzordene til workshoppen er SOLID, DRY, YAGNI, KISS, PFE, DI
Workshoppen bliver med et brag af eksempler.
Hvis du brænder efter at lære fra de bedste af de bedste er det helt sikkert en workshop du ikke vil gå glip af.

Færdigt program er kommet. Klik her

Der er lukket for tilmelding.


Primož Gabrijelcic
Primož Gabrijelcic fra Slovenien har været taler ved masser af konferencer, han har skrevet Omni Thread Library, et Open Source bibliotek der kan hjælpe med trådprogrammering, samt bøgerne ”Delphi High Performance” og ”Hands On – Design Patterns with Delphi”.
Stefan Glienke
Stefan Glienke fra Tyskland er ligeledes et kendt navn ved internationale Delphi/udviklings konferencer. Stefan er hjernen bag Spring4D frameworket til Delphi, og har en særdeles tålmodig og pædagogisk væsen når han tegner og fortæller for en forsamling.
  

onsdag den 1. august 2018

ERFA-møde onsdag d. 15. august hos GEUS i København

DAPUG holder ERFA-møde med kommunikation og automatisering som tema onsdag dem 15. august kl. 10 - 16 hos GEUS, Øster Voldgade 10, 1350 København K.

Formålet med mødet er at afmystificere REST kommunikation, herunder vise hvordan man laver en helt basal løsning (uden DataSnap), samt vise hvordan man fejlfinder og debugger ved brug af diverse gratis værktøjer. Vi laver løsningerne ”rigtigt”, så du får færdige opskrifter med hjem, du kan arbejde videre med. Vi laver ikke kæmpe store løsninger, men du vil få et solidt fundament, du kan bruge som grundlag for selv at arbejde videre.

Desuden prøver vi at lave en build-server vha. gratis værktøjer, da anvendelse af en build-server er en effektiv måde at sikre at koden altid kan bygges - også i gamle projekter.

Alle er velkomne, uanset om man er medlem af DAPUG eller ej. Tilmelding er under alle omstændigheder nødvendig af hensyn til bespisning, som omfatter formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe.

Tilmelding skal ske via tilmeldingsform senest fredag d. 10. august.


Deltagelse er gratis for en deltager fra virksomheder som er medlemmer af DAPUG. Ikke-medlemmer (og efterfølgende deltagere) opkræves deltagergebyr på kr. 150,-.

Det vil være formålstjenligt, hvis du medbringer en bærbar PC (med Delphi installeret) til mødet, men husk forlængerkabel til strøm og netværk, hvis du er afhængig heraf. Du er naturligvis også velkommen til at lade PC'en blive derhjemme, hvis du foretrækker det.

Agenda (ændringer kan forekomme):
Bemærk: Ved ankomst skal man henvende sig i receptionen, hvor der udleveres adgangskort. Kontaktperson hos GEUS er Palle M. Jensen.

09:45 - 10:00 Ankomst og opstilling af medbragt PC.
Kaffe

10:00 - 11:00 Simpel REST server og klient (Jens Fudge, ArcherSoft ApS)
Jens bygger en helt grundlæggende REST server og klient i Delphi uden brug af DataSnap.

11:00 - 12:00 Tilføjelse af authentication i REST (Thomas Vedel, Thomas Vedel Consult)
Thomas viser hvor nemt det er at tilføje authentication til løsningen, og hvordan enkle (og gratis) værktøjer kan anvendes til at lette debugging og test.
12:00 - 13:00 Frokost

13:00 - 13:30 Generel erfa (fælles)
Kom med alt hvad du har af mere eller mindre håndfaste ideer og spørgsmål og få dem diskuteret med ligesindede.

13:30 - 14:30 Anvendelse af SSL og deployment af REST server til webserver (Thomas Vedel, Thomas Vedel Consult)
Det er en fordel at beskytte kommunikation mellem klient og server ved at anvende SSL, hvilket kræver at der installeres et certifikat på serveren. Man kan købe officielle SSL sertifikater, men i mange tilfælde kan man "nøjes" med et "self signed certificate". Thomas viser hvordan det genereres og installeres på Microsoft IIS, samt hvordan den færdige REST server deployes til serveren.

14:30 - 14:45 Kaffe med tilbehør

14:45 - 16:00 Build server baseret på gratis værktøjer (Thomas Vedel, Thomas Vedel Consult)
Anvendelse af en build server sikrer, at programmerne rent faktisk kan oversættes ud fra den kildetekst, der er tjekket ind i versionsstyringen, således at man uden problemer kan arbejde videre med løsninger, som har været pakket i "mølpose". Samtidig undgår man en masse fejl, fordi manuelle handlinger undgåes når der buildes (f.eks. manuel sætning af compilerflag). Thomas viser hvordan man laver en build server baseret på gratis værktøjer.

16:00 Tak for i dag

lørdag den 24. februar 2018

WORKSHOP 24.-25. april 2018 på Hotel Hesselet

Andrea Magni – Marco Cantù: ”Delphi is just huge”

Dette forårs workshop har et lidt andet koncept end de tidligere workshops. Vi har i år to talere.
Dag 1 bliver en blanding af sessioner, hvor man må vælge taler, og sessioner hvor begge talere supplerer hinanden.
Dag 2 bliver fælles sessioner med begge talere.

Andrea og Marco, begge fra Italien vil guide os igennem flere måder at lave servere og klienter til REST kommunikation, en hel del omkring FireMonkey (FMX) styling, en del om Windows platform (VCL) og de vil dele oplevelser, frustrationer og erfaringer de har haft med at publicere på diverse ”stores”, som Apple App Store, Google Play Store samt Microsoft Windows Store.

Der er begrænset antal pladser, så det gælder om at være hurtig hvis man vil have plads til denne forrygende workshop.

Ved tilmelding må man gerne tilkendegive, uden at det er bindende, hvilken session man vil deltage i, ved de sessioner der kører sideløbende. Programmet kan godt blive justeret undervejs.

Det detaljerede program og tilmeldingsformular finder du her

Sidste frist for tilmelding er 12. marts 2018
OBS: Det er vigtigt for DAPUG, at deltagerne betaler inden WorkShoppen begynder. Derfor er deltagelse 500 kr. billigere, hvis betalingen sker senest den 19. april 2018
Andrea Magni is an Italian computer engineer and Embarcadero MVP. He had the luck to work with the very best Delphi experts in Italy and collected a wide experience in many different areas of software development (covering Desktop, Server, Mobile, Web and IoT). He loves Delphi, has been a speaker in many conferences and events in Italy and Europe and he is the author of TFrameStand and MARS-Curiosity library. Lives in Monza, Italy with his wife and daughter.

Marco Cantù is an Italian computer engineer and is Product Manager for Delphi at Embarcadero Technologies. He is also author of the best-selling book series Mastering Delphi that have covered all Delphi versions from Delphi 1 to 2005. After this, Marco wrote some handbooks as supplement to the Mastering Series. Marco lives in a lovely town Piacenza in Italy with his wife, daughter and son. Marco loves Denmark as this is the country where Lego is from.

torsdag den 15. februar 2018

ERFA-møde med efterfølgende generalforsamling d. 12. marts 2018 i Fredericia

DAPUG holder erfamøde mandag d. 12. marts 2018 kl. 10 - 16 hos ArcherSoft ApS, Videnpark Trekantområdet, Vesterballevej 5, 7000 Fredericia.

Umiddelbart i forlængelse af erfamødet afholdes ordinær generalforsamling med dagsorden i henhold til vedtægterne.

Alle er velkomne til erfamødet, uanset om man er medlem af DAPUG eller ej. Tilmelding er under alle omstændigheder nødvendig af hensyn til bespisning, som omfatter formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe.

Sidste tilmeldingsfrist er torsdag d. 8. marts (og derfor overskredet).
Hvis du er tilmeldt og bliver forhindret, bedes du ringe til Thomas Vedel på 40 19 11 89.

DAPUG-medlemskab dækker frokost for en deltager. Hvis I kommer flere på samme medlemskab, skal der betales frokost for overskydende deltagere. Deltager du uden at være DAPUG-medlem opkræves et deltagergebyr på kr. 150,-. Du er medlem af DAPUG, hvis enten du selv eller din virksomhed har tegnet medlemskab.

Du er velkommen til at medbringe en bærbar PC til mødet, så du kan afprøve det vi snakker om undervejs. Der vil være mulighed for trådløs internet-adgang, men husk forlængerkabel til strøm og netværk, hvis du er afhængig heraf. 

Agenda (ændringer kan forekomme):

09:45 - 10:00 Ankomst og opstilling af medbragt PC.
Kaffe

10:00 - 10:30 Registrering af WiFi-punkter i Delphi på Android-devices (Jens Fudge, Archersoft)
Jens demonstrerer hvordan man kan undersøge hvad der er af synlige WiFi accesspoints, og filtrere hvilke punkter der skal vises for brugeren, samt hvordan man forbinder til et ønsker accesspoint inde fra sin applikation..

10.30 – 11.00 Adgang til Google Calender fra Delphi (Jens Fudge, Archersoft)
I Delphi 10.2.2 medfølger en del C-Data connectors i prøveversion, bl.a. med mulighed for at integrere med Google Calendar. Jens viser hvilke muligheder det giver.

11.00 – 12.00 Udvikling og test på virtuel Android device (Thomas Vedel, Thomas Vedel Consult ApS)
Udvikling af mobile løsninger har i praksis krævet at man har ekstra hardware (mobile dimser) tilsluttet computeren.

Nu er det imidlertid blevet muligt at afvikle Android 6 og 7 tilfredsstillende i en virtuel maskine (med samme hastighed som på en telefon), således at al udvikling kan ske på computeren, og man kun er afhængig af eksterne enheder ved afsluttende test.

12:00 - 13:00 Frokost

13:00 - 13:30 Generel erfa (fælles)
Kom med alt hvad du har af mere eller mindre håndfaste ideer og spørgsmål (især om anvendelse af Delphi) og få dem diskuteret med ligesindede.

13.30 – 14.00 Erfaringer med Firebird 3.0.3 (Thomas Vedel, Thomas Vedel Consult ApS)
Firebird er ofte en velvalgt flerbrugerdatabase ved udvikling af Delphi-løsninger. Firebird 3 har eksisteret i over et år, og har bla. introduceret en helt ny sikkerhedsmodel.

I starten af februar blev subrelease 3 frigivet med en række optimeringer og forbedringer, så ydelse og skalerbarhed er forbedret yderligere.

Thomas viser hvordan databasen virker i praksis og fortæller hvad man skal være opmærksom på ved skift til den nye version.

14:00 - 14:15 Mixed-language løsninger (Jens Fudge, Archersoft)
Selv om de fleste af os er mest fortrolige med Delphi, er der mange firmaer der har megen kode liggende i C eller C++.

Jens har som konsulent integreret kildetekster skrevet i helholdsvis C / C++ og Delphi i et projekt, og viser med et lille eksempel hvor let det er at gøre i praksis.

14:15 - 14:30 Kaffepause

14.30 – 16.00 Smart Mobile Studio – Object Pascal programmer i en browser m.m.m. (Glenn Dufke, GlennKonnekt)
Smart Mobile Studio er udviklet med det formål at kunne skrive Object Pascal kode der afvikles i browseren. Ved at benytte et subset af Delphi's Object Pascal, samt funktioner lånt fra andre sprog, bla. partial classes som man kender fra C# kan du skrive applikationer som transpiles til højtydende JavaScript som kan køre i enhver moderne browser.

I de seneste måneder er der arbejdet hårdt på at forbedre den underliggende arkitektur - RTL'en, IDE'et og generel performanceoptimering.

Produktet er ikke en konkurrent til Delphi, men et ekstra værktøj i ens værktøjskasse hvor browseren og micro-services i endnu højere grad bliver aktuelt, og det lader os bruge vores Delphi-viden og erfaring til at nå browseren - endnu hurtigere!

Du kan læse mere som Smart Mobile Studio her og den nyeste 3.0 opdatering (i en fungerende betaversion) her.

Inden mødet vil Glenn skaffe nogen 60 dages prøvelicenser til alle mødedeltagere, så vi får god mulighed for at afprøve produktet i praksis.

16.00 – 16.30 Ordinær generalforsamling 2018
Dagsorden i henhold til vedtægterne

torsdag den 3. august 2017

WORKSHOP 24.-25. oktober 2017 på Hotel Hesselet

Daniele Teti “Delphi in the enterprise” 

Daniele Teti, forfatter af “The Delphi Cookbook” har sammenkogt en masse open source retter som han tager med til Workshoppen i Nyborg. Af færdige opensource retter er der blandt andet MVC Framework, Redis klient, STOMP klient og meget mere. Daniele har mere end 20 års erfaring med professionel udvikling, og spiller desuden guitar.
Daniele er Primus Motor ved ITDevCon, som er den største Delphi konference i Europa.
Når han ikke skriver kode, skriver han sange, eller hjælper som frivillig arbejde diverse steder.
Ind i mellem de lækre retter fra Daniele byder Hesselets køkken på andre kulinariske retter.


Det detaljerede program og tilmeldingsformular finder du her

Sidste frist for tilmelding er 15. september 2017
OBS: Det er vigtigt for DAPUG, at deltagerne betaler inden WorkShoppen begynder. Derfor er deltagelse 500 kr. billigere, hvis betalingen sker senest den 23. oktober 2017
Daniele Teti is a software architect, trainer, and consultant with over 20 years of
 professional experience. He writes code in a number of languages (Delphi, C++, Python, Go, Javascript, PHP and Java) but his preferred language for compiled native software, is Object Pascal. Daniele is an Embarcadero MVP and is a well known Delphi and programming expert in the developers' community. He's the main developer and drives the development of some very popular Delphi open source projects like DelphiMVCFramework, LoggerPro, Delphi Redis Client, Delphi STOMP Client and so on. Daniele wrote articles for the most important programming magazines in Italy and a number of on-line publications. In 2014 Daniele published the bestseller Delphi Cookbook. In 2016 the Delphi Cookbook 2nd edition repeated the success of 1st edition. Daniele wrote his first program when he was 11 year old and since then happily continues to write software almost every day. Apart from Delphi, he's a huge fan of design patterns, optimization, opensource, distributed architectures, RESTful architectures, and Android OS. Daniele has been the project manager for big enterprise projects in Italy and in Europe. When is not busy writing software or writing about programming (for job or for hobby), he likes to play guitar, write songs and do voluntary activities. Currently he is CEO & CTO of bit Time Professionals, an Italian company which offer high level consultancy, training, and development in Italy and Europe. The company specializes in high performance and critical software, web, mobile and distributed architecture. bit Time Professionals is also an Italian leader about indoor proximity solutions using beacon technology, where it provides solutions for museums, supermarkets, art galleries, fairs, and events in general. Daniele acts as a consultant and teacher for many Italian and European companies, so he travels very often around the world. Daniele is the technical director for the ITDevCon conference, the biggest European Delphi conference (www.itdevcon.it). He's also an international speaker at technical Conferences. Daniele lives in Rome, Italy, with his beloved wife Debora and their son Mattia.
          

torsdag den 23. marts 2017

ERFA-møde med efterfølgende generalforsamling 28. marts 2017 i Fredericia

DAPUG holder erfamøde tirsdag d. 28. marts kl. 10 - 16 hos ArcherSoft ApS, Videnpark Trekantområdet, Vesterballevej 5, 7000 Fredericia.

Umiddelbart i forlængelse af erfamødet afholdes ordinær generalforsamling ifølge vedtægterne.

Alle er velkomne til erfamødet, uanset om man er medlem af DAPUG eller ej. Tilmelding er under alle omstændigheder nødvendig af hensyn til bespisning, som omfatter formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe.

Tilmelding er desværre ikke længere mulig. Mødet er fuldtegnet, og der er ikke plads til flere deltagere.

Deltagelse er gratis for medlemmer af DAPUG. Ikke-medlemmer opkræves deltagergebyr på kr. 150,-. Du er medlem af DAPUG, hvis enten du selv eller din virksomhed har tegnet medlemsskab.

Du er velkommen til at medbringe en bærbar PC til mødet, men husk forlængerkabel til strøm og netværk, hvis du er afhængig heraf. Du er naturligvis også velkommen til at lade PC'en blive derhjemme, hvis du foretrækker det.

Agenda (ændringer kan forekomme):

09:45 - 10:00 Ankomst og opstilling af medbragt PC.
Kaffe

10:00 - 11:15 App tethering i praksis (Jens Fudge, Archersoft)
App tethering er en let anvendelig og effektiv metode til deling og udveksling af begrænsede datamængder imellem computere og applikationer, som befinder sig på samme fysiske netværk.

Generiske lister og sortering via anonyme metoder i en ORM model kan bruges til at afkoble brugerfladen fra databasen. Data befinder sig fysisk på en anden computer og tilgås via app tethering.

11:15 - 12:00 Responsive brugerflader (Jens Fudge, Archersoft)
Det er vigtigt, at brugerne oplever at de programmer vi laver reagerer hurtigt (responsivt). Det har altid været vigtigt, men på mobile platforme er det en ekstra udfordring, fordi tålmodigheden hos brugerne er ekstremt kort. Det hele kompliceres yderligere af at data skal transmitteres over en mobilforbindelse med begrænset båndbredde.

Et delement i en løsning er at udføre forespørgsler i en separat tråd, samtidig med at man visuelt gør det synligt for brugerne, at "der sker noget".

12:00 - 13:00 Frokost

13:00 - 13:30 Generel erfa (fælles)
Kom med alt hvad du har af mere eller mindre håndfaste ideer og spørgsmål (især om anvendelse af Delphi) og få dem diskuteret med ligesindede.

13:30 - 14:15 Simpel REST server / klient løsning (Thomas Vedel, TapTraQ)
En multi-tier løsning, hvor data befinder sig centralt, og distribueres til tynde klienter via en REST baseret applikationsserver, er velegnet i de tilfælde hvor man ønsker at løsningen kan vokse med behovet, både med traditionelle klienter, og i mobile løsninger.

Thomas viser, hvor let det via Delphis DataSnap teknologi er muligt at lave en REST baseret løsning, som let lader sig udbygge efter behov.

14:15 - 14:30 Kaffepause

14:30 - 15:15 Erfaringer ved opdatering af Firebird til v. 3.0 (Thomas Vedel, TapTraQ)
Sidste år kom Firebird i version 3.0, som er ændret på en del områder (bl.a. en ny sikkerhedsmodel) i forhold til den tidligere version 2.5. Faktisk er centrale dele af version 3.0 totalt omskrevet, hvilket bla. har medført en dramtisk forbedret ydelse og skalerbarhed.

Thomas gennemgår de praktiske erfaringer han har haft med at skifte til den nye version

15:15 - 16:00 Automatiseret GUI-test med TestComplete (Thomas Vedel, TapTraQ)
Et sammenkog og opsamling på indlægget fra september 2015, denne gang med fokus på demonstration af Smartbear TestComplete som værktøj til automatiseret GUI-test

fredag den 24. februar 2017

WORKSHOP 25.-26. april 2017 på Hotel Hesselet

Malcolm Groves: Pragmatic MVVM


MVVM can be an awesomely productive way to build maintainable, testable, rich GUI applications. It can also be an over-complicated, long-winded and opaque way to produce code nobody else understands. The line between the two can be subtle and easy to trip over.

In this workshop, Malcolm will start from an overview of MVVM, and then go through the development of an MVVM-based application from scratch in multiple short sprints, showing how to get the clean separation and testability of MVVM, without losing the productivity you’re used to in RAD Studio.
Along the way he’ll cover off topics such as:

-       Dealing with Child Forms
-       MVVM and Asynchronicity
-       LiveBindings
-       ORM-based Persistence
-       In-process Messaging
-       Continuous Integration in Delphi
  
Det detaljerede program og tilmeldingsformular finder du her

Sidste frist for tilmelding var 17. marts 2017

OBS: Det er vigtigt for DAPUG, at deltagerne betaler inden WorkShoppen begynder. Derfor er deltagelse 500 kr. billigere, hvis betalingen sker senest den 24. april 2017

Malcolm Groves is a passionate coder and codes in a variety of languages such as Delphi, Scala, Objective-C, Python and Javascript. 
Until recently Malcolm worked for Embarcadero Technologies being responsible for Asia Pacific and Japan. 
Malcolm now has his own training and consulting company in which he offers training and consulting as well as being a reseller of different products.
Malcolm is married to Julie, and they have two children. Apart from being a family man and working fulltime, Malcolm also plays and restores old fender guitars and practices Hapkido. Malcolm’s welding skills must remain unmentioned in this context.