Kalender


Vis kalender      RSS iCal

onsdag den 29. oktober 2008

ERFAmødet udsat

Det planlagte ERFAmøde den 11. november har vi desværre måtte udsætte, da flere talere var forhindret. Vi regner med at snuppe mødet i januar i stedet for.

mandag den 13. oktober 2008

Erfamøde den 11. november

Der afholdes erfamøde den 11. november 2008 kl. 10.30 hos Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret.

Der forventes indlæg om bl.a.

 • Erfaringer med Delphi 2009
 • Test (hvad gør man i praksis?)
 • Konvertering af data
 • Hvordan får man overblik over "gamle" programmer?
 • Generel erfa (kom med dit problem / ønske, og få feedback fra de øvrige medlemmer)

Endelig agenda er klar i løbet af uge 43, men sæt allerede nu et kryds i kalenderen.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

mandag den 4. august 2008

WorkShop 9. - 10. september Hotel Hesselet (opdateret agenda)

Tirsdag den 9. september
Nyheder i Delphi 2009 (ved Magnus Flysjö)
* Embarcadero update (recording made especially for this event by David I)
* Delphi 2009 Overview
* Unicode Support
* New Language Features
* What’s New in RTL and VCL
* DataSnap Enhancements
* Summary and Q & A

Fremtidige planer fra CodeGear / DatabaseGear (ved Ole Vestergaard)
* Roadmap
* DatabaseGear siden
* Produkt struktur i 2009 (nye arkitekt versioner/turbo versioner etc…)
* Planer for licensiering, registrering, support og undervisning
* Embarcadero’s planer med communities, e.g. Developer Network


Onsdag den 10. september
Oprydning i og forbedring af eksisterende source kode (ved Lars Dybdahl)
* Hvad er oprydning af source kode?
* Refactoring metoder
* At fjerne spagettien fra spagetti kode
* At skabe overblik
* Det menneskelige aspekt: teams, uddannelse, evner.
* Omstrukturering af arkitektur
* Forbedring af vedligeholdelsesvenlighed og hastighed
* Eksempler
* Unit tests
* Debugging
* Teamwork


Litteratur:
- Refactoring: Improving the design of existing code
- Refactoring in large software projects
- Theory of Programming

Der er lukket for tilmelding

tirsdag den 15. juli 2008

Worksop på Hesselet d. 9.-10. september

Vi arbejder - sammen med nohau - hårdt på at få stablet et program på benene for den planlagte workshop på Hesselet d. 9.-10. september. Temaet bliver nyhederne i Delphi 2008 / RAD Studio 2008 (eller hvad produktet nu kommer til at hedde).

Vi har fået et principielt tilsagn fra CodeGear om at de gerne vil holde indlæg, men det er vanskeligt at få en konkret aftale i stand, og inden den er på plads tør vi ikke åbne for tilmelding.

Vi giver lyd så snart der er nyt i sagen - helst meget snart. Og forhåbentlig med godt nyt!

fredag den 16. maj 2008

Gratis RAD Studio 2007 seminarer

Nohau afholder i samarbejde med CodeGear et par gratis RAD Studio 2007 seminarer d. 29. maj i Hvidovre og 30. maj i Århus.

Læs mere om seminarerne og tilmeld dig på http://www.nohau.se/events.asp?eventid=195

fredag den 9. maj 2008

CodeGear er blevet købt af Embarcadero

Linket med links til alle de andre links:

http://blogs.codegear.com/nickhodges/2008/05/08/39059/

Det kan man gøre sig mange tanker om, men det er faktisk bare "fuldbyrdelsen" af det arbejde, som blev påbegyndt for to år siden, med udskilning af den del af Borland der laver udviklingsværktøjer i en selvstændig enhed, der efterfølgende blev til CodeGear.

Udskilningen af CodeGear skete faktisk for at styrke udviklingsværktøjernes position, i erkendelse af at det var svært at ville satse på et nyt fokusområde (deres ALM - Application Lifecycle Management - værktøjer), uden samtidig at trække ressourcer fra deres eksisterende fokusområde (udviklingsværktøjer), hvis begge aktiviteter foregår i samme virksomhed og med samme regnskab. Det betyder også, at man siden CodeGear blev en realitet, har kunnet mærke at der var det samme "drive" tilbage, som man var vant til i "gamle dage".

Jeg er overbevist om at Embarcaderos køb af CodeGear er godt nyt, og at det betyder at der kommer endnu mere "damp på kedlerne" end der har været i CodeGear.

torsdag den 13. marts 2008

WorkShop 14.-15. maj på Hotel Hesselet

Creating Data Objects through Code Generation

Inheritance is not the only way to implement code reuse. A powerful alternative approach is to write a code generator that creates the objects that you use to read and write your database data.

In this DAPUG Workshop, author Cary Jensen shares his experience in writing data-based code generators. The workshop begins with a discussion of the basic principles of code generation, and how this generated code can greatly improve the maintenance of your applications and increase the integrity of your database data. How this generated code differs from traditional object hierarchies is emphasized, and various methods of writing code generators are explored.

The workshop continues with a practical example of code generator development. Individually, or in groups, workshop delegates will build a data-based code generator using their programming language of choice (though Delphi, C#, and VB for .NET will be featured in the examples demonstrated).

The following are a list of topics that will be discussed:
 • Generating class definitions based on database tables
 • Understanding the difference between data driven code generation and structure driven code generation
 • Creating collections of objects that work together
 • Writing code generators that understand master-detail relationships
 • Building objects that automatically validate data
 • Creating code generated objects that interact with manually written code
 • Implementing transactions inside generated code to ensure data integrity
 • Making code generation and inheritance work together

This workshop will improve your development skills by teaching you new and powerful ways to think about objects, and how they are created.

Klik på tilmelding i øverste højre hjørne.

SCRUM (opfølgning på erfamøde)

Jeg lovede i går at jeg ville finde et par bogtitler på gode kom-i-gang bøger om Scrum, og jeg kan anbefale følgende:
 • Agile Software Development with Scrum
  Ken Schwaber / Mike Beedle
  PRENTICE HALL
  ISBN 0-13-067634-9
 • Agile Project Management with Scrum
  Ken Schwaber
  Microsoft Press
  ISBN-10: 0-7356-1993-x
  ISBN-13: 987-0-7356-1993-7

Den Scrum erfagruppe som vi (Landscentret) er medlem af, er startet af Trifork A/S (http://www.trifork.com/), der er hjemmehørende i Århus. Jeg mener også der findes erfagrupper øst for Storebælt, selv om jeg ikke husker hvem der står bag dem, og det er ikke lige lykkedes mig at google det frem.

Erfaringen viser at indførelse af nye måder at agere på i en organisation (agile metoder / Scrum / procesoptimering / (fortsæt selv)) som oftest kræver assistance "udefra" fra nogen som har erfaring med at gennemføre processen.

Uden ekstern assistance kan det være meget svært at komme igennem den mentale omstillingsproces som er forudsætningen for ikke at kuldsejle undervejs.

Når ført de nye metoder er blevet indført med success i bare et lille hjørne af virksomheden vil resten automatisk blive interesseret i at komme med på vognen, men det kan som sagt være svært at få den lille successhistorie uden hjælp, fordi det kræver at man er enige om at ville - ikke kun i ord, men også i handling.

Det vil som regel kræve indførelse af nye spilleregler i virksomheden, som det kan være svært at få nødvendigt albuerum til at gennemtføre når man "bare" er almindelig dødelig, intern medarbejder.

tirsdag den 11. marts 2008

Lukket for tilmelding

Så er der, af hensyn til logistikken, lukket for tilmelding til ERFA mødet d. 12/3.

søndag den 2. marts 2008

ERFA møde den 12. marts 2008

ERFA-Møde og generalforsamling
12. marts kl. 10-16

H. Lundbeck A/S
Carl Jacobsens vej
2500 Valby


10.00
Velkomst og opstilling af evt. medbragt grej

10.05
Hvordan bygges forudsigelighed og repeterbarhed ind i udviklingsprocessen ved Ole Vestergaard, nohau danmark a/s
Hvordan sikrer vi os at vi tester de rigtige ting?
Hvor langt kan man automatisere?
Hvornår har vi testet nok?
Hvordan organiseres testen, skal der være en linie, projekt eller individuel indsats?
Hvilken vægt skal man lægge i at bygge kvalitet ind i forhold til det at luge fejl ud (accept test)?

11.30
Generel ERFA
Kom med dit problem eller dine oplevelser om dette eller hint, og lad os få en snak om det.
Kom også meget gerne med forslag eller ønsker til emner, som du gerne vil have på kommende erfamøder.

12.00
Frokost

13.00
Succesfuld forankring af CRM ved Marin Houlberg Jensen, CRM Manager, G4S Security Services A/S
Præsentation af system til procesoptimering – krydret med praktiske eksempler og udlevering af kode til deltagerne, så indlægget bliver lidt workshop-agtigt

14.30
Unit testing i praksis ved Thomas Vedel, Dansk Landbrugsrådgivning
Lidt mere i dybden end vi har været på de sidste par erfamøder

15.00
Generalforsamling
Dagsorden ifølge vedtægterne

16.00
Tak for i dag

VIGTIGT! Adgang skal foregå fra Carl Jacobsens vej.

For togrejsende : Tog til Ny Ellebjerg station - Gåtid til Lundbeck ca. 3 min.Fra Valby station tages bus 18 (mod Friheden st.) til Carl Jacobsens vej (kører hvert 10. minut)

For billister : Da der i øjeblikket bygges i begge ender af grunden er der i øjeblikket meget få parkeringspladser (de er som regel taget kl. 8), vil det nok være nemmest at finde parkeringspladser på den modsatte side af Carl Jacobsens vej (Der er en stor parkeringsplads lige ved Ny Ellebjerg station).

Vi mødes ved porten (Carl Jacobsens vej) kl. 10.

Kontaktperson : Jan Lund kan træffes på 30 83 23 74.

lørdag den 16. februar 2008

DAPUG generalforsamling

Der inkaldes hermed til ordinær generalforsamling i DAPUG, onsdag den 12. marts.
Dagsorden i henhold til vedtægterne.
Generalforsamlingen afholdes i forbindelse med ERFAmøde hos Lundbeck A/S.
Program kommer senere.

fredag den 18. januar 2008

WorkShop 14.-15. maj på Hotel Hesselet

Forårets WorkShop er på Hesselet den 14. - 15. maj 2008. Cary Jensen kommer som taler. Program kommer senere, men reserver allerede nu dagene.

lørdag den 5. januar 2008

Kørevejledning til erfa møde

Hvis man kommer i bil, så kan man finde vej her:

http://www.findvej.dk/RuedLanggaardsVej7,2300

Der er betalt parkering på p-pladsen, men der er en grus-grund ved siden af, hvor der parkeres en del uden betaling, og jeg har ikke hørt om nogen, der har fået en bøde for at holde der, uden at trække billet - men der gives ingen garanti:


View Larger Map

Vær dog opmærksom på, at Amager Fælledvej er ensrettet i sydgående retning for tiden pga. vejarbejde.

Hvis man kommer med tog, så er nærmeste tog-station DR-byen:


View Larger Map

torsdag den 3. januar 2008

Erfamøde d. 16 januar om agil softwareudvikling

Erfamødet består af to dele: En teoretisk del som er introduktion til test drevet, agil softwareudvikling, samt en "hands on" del som bygger på en del af teorien og giver mulighed for at forholde sig en smule til hvordan tingene kan gøres i praksis.

Der vil blive rig mulighed for at udveklse erfaringer på kryds og tværs. Teorien lyder måske på overskriftsniveu lidt langhåret for "de uindviede", men der er langt hen ad vejen tale om formaliseret sund fornuft, som det er ret let at forholde sig til og have en mening om.

Det er ganske almindeligt, at procesforbedrende tiltag oftest må "sniges ind ad bagvejen" fra udviklerside, fordi ledelsen ikke fatter en brik af hvad det er man taler om. Derfor er det også ofte nødvendigt at det ikke koster en herregård at komme i gang, hvilket tilgodeses med dagens program.

I virkeligheden vil en investering i procesforbedring som regel tjene sig ind med renters rente uhyggeligt hurtigt, uanset om man mest laver småopgaver eller store projekter.

Tid:
Onsdag d. 16. januar kl. 10 - 17

Sted:
Lokale 5A60
IT Universitetet (5. sal)
Rued Langgaardsvej 7
2300 København S

Lokalet er stillet gratis til rådighed for DAPUG af iværksættercenteret 5te, som ligger på 5.sal i IT Universitetets bygninger. Se mere på http://www.5te.dk/

Del 1 (formiddag): Teoretisk del / introduktion (mest Lars Dybdahl)

Kvalitetsstyring
 • De vigtigste principper i kvalitetsstyring
 • Agile Software Development principper
 • How to write specifications (Requirement based testing, TDD etc.)
 • How to write unit interfaces (for testing & readability)

Planning Agile Software Development
 • Iterations
 • Work points, estimates
 • How to deliver predictable results to the rest of your organization
 • Iteration calendars

Tools
 • Continuous build, Borland Gauntlet
 • Code auditing
 • Test automation
 • Source code mapping
 • Metrics
 • Microsoft Team Foundation Server med Scrum template

Testing

 • Combinatorial Design Method
 • Usage Based Testing using Markov Chains
 • Test execution optimisation
 • Test process automation
 • Unit testing

Del 2 (eftermiddag): Praktisk del / hands on (mest Thomas Vedel)

Opbygning af en applikation i Delphi med anvendelse af Unit Testing og Mocks

 • DUnit - del af Delphi 7 og nyere (opensource)
 • PascalMock - opensouce Mock værktøj

Integration af buildværktøjer med versionsstyring og unit testing

 • FinalBuilder - ej opensource, men overkommeligt og ekstremt funktionelt
 • AutoIT - opensource scripting værktøj