Kalender

fredag den 10. september 2021

Workshop 23.-24. november 2021 på Hotel Hesselet

Stefan Glienke
Optimizing Development Using Delphi
November 23 and 24
Hotel HesseletChristianslundsvej 119, 5800 Nyborg

Stefan Glienke started with Delphi more than 20 years ago. He is a regular speaker on several conferences and maintainer of a few software projects, such as Spring4D, DSharp and lately Benchmark. He is also the author of TestInsight and Delphi UsesHelper. With a focus on runtime libraries, developer productivity and software architecture he likes to write software for software developers and help them do their job better.
During the workshop Stefan will show several parts of Spring4D, how modern CPU hardware influences code and how to measure and improve the performance of your software.
Stefan is also genuinely a really great guy to be around. He is very helpful and goes out of his way to help a stuck developer. Of Sci-fi series he is a big fan of Star Trek, and when there is spare time he might be found as an archer in Final Fantasy, and to be able to really relate to the figure he has also been seen on archery ranges shooting arrows.
The different timeslots are a rough outline of the various topics he will cover – he might stretch one topic a bit and shift things around as fit.
You find the registration form here.
Please note that you must register on Friday October 8, 2021 at latest.
Participation requires that your company is a valid member of DAPUG. This is an annual fee of DKK 800, and covers all registrants for that company. If you are not representing a company you will need to have a personal membership of DAPUG, which is also an annual fee of DKK 800
Registration fee is DKK 6000 per participant. This includes both workshop days, including all meals and accommodation.
Pay no later than the 18th of November, and you can deduct DKK 500 per participant, bringing the total to DKK 5500.

Workshop Agenda:

Tuesday (Day 1)
08:00 - Arrival and setup
09:30 - Welcome to Stefan
09:45 - Introduction to Spring4D
10:45 - BREAK
11:00 - Collection types
12:00 - LUNCH
13:00 - Software meets hardware
14:00 - BREAK
14:10 - Measuring with SamplingProfiler
15:00 - COFFEE BREAK
15:15 - Using Spring.Benchmark
16:00 - A word from Nohau
18:30 - Drinks before dinner in Tranquebar
19:00 - DINNER
Wednesday (Day 2)
07:00 - BREAKFAST and CHECK OUT (plz check out from your room before 09:00)
09:00 - Introduction to VTune
10:00 - BREAK
10:10 - How to profile properly
11:00 - COFFEE BREAK
11:15 - A word about big O
12:00 - LUNCH
13:00 - Optimization stories – making the RTL faster
14:00 - COFFEE BREAK
14:15 - Fun with collections
15:00 - Break
15:10 - The search for the best sorting algorithm
16:00 - Wrap up and evaluation

tirsdag den 30. marts 2021

Erfamøde og generalforsamling tirsdag d. 20. april 2021 hos Archersoft, Fredericia

DAPUG holder erfamøde tirsdag d. 20. april 2020 kl. 10 - 16 hos Archersoft, Videnparken, Vesterballevej 5, 7000 Fredericia. Umiddelbart i forlængelse af erfamødet afholdes ordinær generalforsamling med dagsorden i henhold til vedtægterne.

Vi overholder de til enhver tid gældende Corona-restriktioner. Derfor afholder vi begge møder som kombinerede fysiske og virtuelle møder. Det tilladte antal personer kan mødes fysisk i Fredericia, men mødet afholdes samtidig virtuelt i Zoom, så øvrige deltagere kan være virtuelt til stede. 

Alle er velkomne til deltage i erfamødet, uanset om man er medlem af DAPUG eller ej. Dog koster deltagelse i erfamødet kr. 150 hvis man ikke er medlem af DAPUG. Indlægsholdere og DAPUG-medlemmer har fortrinsret til at deltage fysisk i Fredericia, og deltagelse i møderne forudsætter tilmelding, uanset om man deltager fysisk eller virtuelt.

Sidste tilmeldingsfrist er fredag d. 16. april kl. 16.
Hvis du er tilmeldt og bliver forhindret, kan du indtil 19. april sende en ny tilmelding, hvor du i kommentarfeltet skriver, at du er blevet forhindret i at deltage. Ved senere framelding bedes du ringe til Thomas Vedel på 40 19 11 89.

Tilmelding sker ved udfyldelse af tilmeldingsformen som du finder herDu modtager på mail en kvittering efter tilmeldingen, så du kan se du er registreret. Mandag d. 19. april modtager du yderligere oplysninger om hvordan mødet afholdes.

Deltagelse er gratis for medlemmer af DAPUG. Ikke-medlemmer opkræves deltagergebyr på kr. 150,-. Du er medlem af DAPUG, hvis blot din virksomhed har tegnet medlemsskab. Hvis I deltager flere personer fra samme firma, opkræves deltagergebyr for deltager nr. 2, 3, 4 osv.

Ved fysisk deltagelse i Fredericia kan det være en god idé at medbringe en bærbar PC til mødet, så du kan afprøve det vi snakker om undervejs. Der vil være mulighed for trådløs internet-adgang, men husk forlængerkabel til strøm og kablet netværk, hvis du er afhængig heraf. 

Agenda (ændringer kan forekomme):

09:45 - 10:00 Ankomst og opstilling af medbragt PC.
Kaffe

10:00 - 10:45 Kommunikation imellem klasser (Jens Fudge, Archersoft)
Jens viser hvordan man laver events til at kommunikere imellem klasser, og derefter hvordan man bruger message systemet til det samme.

10:45 - 11:30 RESTful services med Delphi (Jens Fudge, Archersoft)
Jens laver en klient, som anvender JSON til at hente oplysninger fra et REST-baseret API (CPH Trackers), så han kan spore hvor hans biler befinder sig.

11:30 - 12:00 Brug af en "instumenting profiler" i Delphi (Thomas Vedel)
Der er mange former for debugging. Det er vigtigt at undgå deciderede fejl og nedbrud, men det er også vigtigt at sikre, at applikationer performer hensigsmæssigt. Thomas viser hvordan ProDelphi kan anvendes til at sikre at programmer ikke indeholder f.eks skjulte flaskehalsproblemer.

12:00 - 13:00 Frokost

13:00 - 13:30 Generel erfa (fælles) / værktøjer i IDE'en (Thomas Vedel)
Kom med alt hvad du har af mere eller mindre håndfaste ideer og spørgsmål (især om anvendelse af Delphi) og få dem diskuteret med ligesindede.

Desuden vil vi se på hvilke værtøjer og genveje der tilbydes i Delphis brugerflade / IDE.

13:30 - 14:30 Ny TEdgeBrowser komponent. Installation og hvordan den kan benyttes. (Helge Larsen, EG A/S)
I Delphi 10.4 kom Embarcadero første gang med en komponent til at benytte Microsofts Edge browser i Delphi programmer. Det krævede installation af Canary versionen af Edge Browseren fra Microsoft og en lidt besværlig installation via NuGet. I nyeste Delphi 10.4.2 kan release-versionen af Edge anvendes, og komponenten kan installeres med Delphi's GetIt.
Helge viser eksempler på hvordan komponenten kan benyttes fra Delphi, og hvordan man henter information ud fra en loaded hjemmeside. I et lidt større eksempel vises med et landkort i browseren, hvor man ved klik i kortet via en offentlig REST server kan få information om hvad man har klikket på.

14:30 - 14:45 Kaffepause

14:45 - 16:00 Robotprogrammering i Excel (Martin Houlberg Jensen)
Martin viser hvordan man kan bruge Excel til meget andet end traditionelle regneark. Denne gang til robotprogrammering, hvor man styrer en robot rundt i regnearkets felter. Interesserede kan evt. lave en Delphi-variant.

16.00 – 16.30 Ordinær generalforsamling 2021
Dagsorden i henhold til vedtægterne