Kalender

fredag den 24. august 2012

DAPUG WorkShop 23.- 24. oktober 2012


"RAD XE3 - One Studio to rule them all"
med Anders Ohlsson på Hotel Hesselet
  

RAD XE3 is the newest version of our favourite development environments. Once again Embarcadero is ahead of the game, with support for all the hottest things in the development business.With the new HTML5, Firemonkey 2, Mobile Studio 64-bit C++ compiler, building applications and apps for a lot of different platforms is a must. All this is available in RAD Studio XE3, and Anders Ohlsson, long time Evangelist is ready to share his secrets on how to utilise the tools in the best possible way.Anders Ohlsson is part of Embarcadero's Developer Relations Team. When he's not in
the office, he can be found in an aisle seat on an airplane, at some developer
conference, trade show, user group or seminar evangalizing to the world why everyone
should use the Embarcadero suite of developer and database tools.
Tilmelding er afsluttet

onsdag den 22. august 2012

Embarcadero MVP

Som Anders Ohlsson skriver på sin blog, er Jens Fudge blevet tildelt den ærefulde titel af "Embarcadero MVP member" som en konsekvens af det store arbejde han gør i communityet, f.eks. her i DAPUG.

Jens er den eneste dansker på listen, så det er en ærefuld titel - TILLYKKE!

XE3 World Tour

XE3 World Tour, hvor Embarcadero præsenterer næste release af Delphi og RAD Studio, er netop begyndt, og turen kommer også til Danmark (både København og Aarhus) i løbet af de næste uger. Husk at melde jer til (via ovenstående link)

Der er mange spændende nyheder, men personligt synes jeg det mest spændende er at frugterne af det arbejde som Embarcadero har været i gang med i nogen år - at lave en helt ny compiler - nu viser sig.

Det betyder nemlig dels, at vi fremover vil se at Delphi og RAD Studio vil kunne lave programmer til mange nye platforme, dels at vi kan se frem til at der fremover ikke vil være så hård binding imellem compilerversioner og tredjepartsprodukter, således at man ikke er tvunget til at købe nye versioner af tredjepartskomponenter, hver gang der kommer en ny Delphi version.

Det er selvfølgelig en fordel for brugere af tredjepartskomponenter, men jeg synes det er lige så stor en fordel for leverandørerne af dem, for de slipper for at skulle vedligeholde så mange forskellige udgaver af komponenterne, og kan derfor bedre koncentrere sig om at lave ny funktionalitet.

I øvrigt vil efterårets workshop på Hesselet i uge 43 komme til i høj grad at handle om XE3