Kalender


Vis kalender      RSS iCal

torsdag den 23. marts 2017

ERFA-møde med efterfølgende generalforsamling 28. marts 2017 i Fredericia

DAPUG holder erfamøde tirsdag d. 28. marts kl. 10 - 16 hos ArcherSoft ApS, Videnpark Trekantområdet, Vesterballevej 5, 7000 Fredericia.

Umiddelbart i forlængelse af erfamødet afholdes ordinær generalforsamling ifølge vedtægterne.

Alle er velkomne til erfamødet, uanset om man er medlem af DAPUG eller ej. Tilmelding er under alle omstændigheder nødvendig af hensyn til bespisning, som omfatter formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe.

Tilmelding er desværre ikke længere mulig. Mødet er fuldtegnet, og der er ikke plads til flere deltagere.

Deltagelse er gratis for medlemmer af DAPUG. Ikke-medlemmer opkræves deltagergebyr på kr. 150,-. Du er medlem af DAPUG, hvis enten du selv eller din virksomhed har tegnet medlemsskab.

Du er velkommen til at medbringe en bærbar PC til mødet, men husk forlængerkabel til strøm og netværk, hvis du er afhængig heraf. Du er naturligvis også velkommen til at lade PC'en blive derhjemme, hvis du foretrækker det.

Agenda (ændringer kan forekomme):

09:45 - 10:00 Ankomst og opstilling af medbragt PC.
Kaffe

10:00 - 11:15 App tethering i praksis (Jens Fudge, Archersoft)
App tethering er en let anvendelig og effektiv metode til deling og udveksling af begrænsede datamængder imellem computere og applikationer, som befinder sig på samme fysiske netværk.

Generiske lister og sortering via anonyme metoder i en ORM model kan bruges til at afkoble brugerfladen fra databasen. Data befinder sig fysisk på en anden computer og tilgås via app tethering.

11:15 - 12:00 Responsive brugerflader (Jens Fudge, Archersoft)
Det er vigtigt, at brugerne oplever at de programmer vi laver reagerer hurtigt (responsivt). Det har altid været vigtigt, men på mobile platforme er det en ekstra udfordring, fordi tålmodigheden hos brugerne er ekstremt kort. Det hele kompliceres yderligere af at data skal transmitteres over en mobilforbindelse med begrænset båndbredde.

Et delement i en løsning er at udføre forespørgsler i en separat tråd, samtidig med at man visuelt gør det synligt for brugerne, at "der sker noget".

12:00 - 13:00 Frokost

13:00 - 13:30 Generel erfa (fælles)
Kom med alt hvad du har af mere eller mindre håndfaste ideer og spørgsmål (især om anvendelse af Delphi) og få dem diskuteret med ligesindede.

13:30 - 14:15 Simpel REST server / klient løsning (Thomas Vedel, TapTraQ)
En multi-tier løsning, hvor data befinder sig centralt, og distribueres til tynde klienter via en REST baseret applikationsserver, er velegnet i de tilfælde hvor man ønsker at løsningen kan vokse med behovet, både med traditionelle klienter, og i mobile løsninger.

Thomas viser, hvor let det via Delphis DataSnap teknologi er muligt at lave en REST baseret løsning, som let lader sig udbygge efter behov.

14:15 - 14:30 Kaffepause

14:30 - 15:15 Erfaringer ved opdatering af Firebird til v. 3.0 (Thomas Vedel, TapTraQ)
Sidste år kom Firebird i version 3.0, som er ændret på en del områder (bl.a. en ny sikkerhedsmodel) i forhold til den tidligere version 2.5. Faktisk er centrale dele af version 3.0 totalt omskrevet, hvilket bla. har medført en dramtisk forbedret ydelse og skalerbarhed.

Thomas gennemgår de praktiske erfaringer han har haft med at skifte til den nye version

15:15 - 16:00 Automatiseret GUI-test med TestComplete (Thomas Vedel, TapTraQ)
Et sammenkog og opsamling på indlægget fra september 2015, denne gang med fokus på demonstration af Smartbear TestComplete som værktøj til automatiseret GUI-test

fredag den 24. februar 2017

WORKSHOP 25.-26. april 2017 på Hotel Hesselet

Malcolm Groves: Pragmatic MVVM


MVVM can be an awesomely productive way to build maintainable, testable, rich GUI applications. It can also be an over-complicated, long-winded and opaque way to produce code nobody else understands. The line between the two can be subtle and easy to trip over.

In this workshop, Malcolm will start from an overview of MVVM, and then go through the development of an MVVM-based application from scratch in multiple short sprints, showing how to get the clean separation and testability of MVVM, without losing the productivity you’re used to in RAD Studio.
Along the way he’ll cover off topics such as:

-       Dealing with Child Forms
-       MVVM and Asynchronicity
-       LiveBindings
-       ORM-based Persistence
-       In-process Messaging
-       Continuous Integration in Delphi
  
Det detaljerede program og tilmeldingsformular finder du her

Sidste frist for tilmelding var 17. marts 2017

OBS: Det er vigtigt for DAPUG, at deltagerne betaler inden WorkShoppen begynder. Derfor er deltagelse 500 kr. billigere, hvis betalingen sker senest den 24. april 2017

Malcolm Groves is a passionate coder and codes in a variety of languages such as Delphi, Scala, Objective-C, Python and Javascript. 
Until recently Malcolm worked for Embarcadero Technologies being responsible for Asia Pacific and Japan. 
Malcolm now has his own training and consulting company in which he offers training and consulting as well as being a reseller of different products.
Malcolm is married to Julie, and they have two children. Apart from being a family man and working fulltime, Malcolm also plays and restores old fender guitars and practices Hapkido. Malcolm’s welding skills must remain unmentioned in this context.

onsdag den 26. oktober 2016

DELPHI 10.1 Berlin Starter til gratis download

I øjeblikket er det muligt at downloade en DELPHI 10.1 Berlin Starter fra dette link:
Med venlig hilsen
Bestyrelsen


mandag den 15. august 2016

WORKSHOP 25.-26. oktober 2016 på Hotel Hesselet

Danny Wind: Expanding the world of Delphi 

In the two days we'll explore the expanding world of Delphi, using Beacons for micro location, Internet Of Things (IoT) to control appliances, a real-life app supporting a shipping business, a real-life app for fast patient intake at a disaster hospital, and details of the underlying tech, such as the Parallel Programming Library (PPL) and styling with FireMonkey. We'll also build an entire auctioning software suite, which can be used live after the coding is done to auction off / sell some items. This suite is complete with a VCL application, supporting apps, Datasnap servers and cloud storage, all that in sligthly less than a day.
 
  

Det detaljerede program og tilmeldingsformular finder du her

Sidste frist for tilmelding er 9. september 2016. 

OBS: Det er vigtigt for DAPUG, at deltagerne betaler inden WorkShoppen begynder. Derfor er deltagelse 500 kr. billigere, hvis betalingen sker senest den 21. oktober 2016

Danny Wind is an experienced Delphi trainer, consultant and Delphi MVP. His favorite subjects are Delphi Programming, FireMonkey, User Interfaces and Threading. Meet Danny as a speaker on CodeRage, Developer Days, at SDN conferences, and Delphi events in the Netherlands or Belgium, (and now Denmark! ;-), or go to one of the Delphi training days in the Netherlands.

fredag den 15. juli 2016

ERFA-møde d. 23. august hos GEUS i København

DAPUG holder erfamøde tirsdag 23. august kl. 10 - 16 hos GEUS, Øster Voldgade 10, 1350 København K.

Mødet er et hands-on temamøde, hvor vi undersøger hvorledes man laver programmer i Delphi som effektivt udnytter databaser. Vi tager udgangspunkt i (forbedrede udgaver af) de databaser, vi lavede på sidste møde i Fredericia, og laver både en server-app samt mobil- og Windows-klienter.

Alle er velkomne, uanset om man er medlem af DAPUG eller ej. Tilmelding er under alle omstændigheder nødvendig af hensyn til bespisning, som omfatter formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe.

Tilmelding skal ske via tilmeldingsform senest torsdag d. 18. august.


Deltagelse er gratis for medlemmer af DAPUG. Ikke-medlemmer opkræves deltagergebyr på kr. 150,-. Du er medlem af DAPUG, hvis blot din virksomhed har tegnet medlemsskab.

Vi laver løsningerne ”rigtigt”, så du får færdige opskrifter med hjem, der beskriver hvordan du laver robuste løsninger, hvor programmerne udnytter databaserne bedst muligt. Vi laver både Windows- og mobil-klienter, og arbejder både med lokale og ”remote” data.

Vi laver ikke kæmpe store løsninger, men du vil få et solidt fundament, du kan bruge som grundlag for selv at arbejde videre.

Det vil derfor være formålstjenligt, hvis du medbringer en bærbar PC (med Delphi installeret) til mødet, men husk forlængerkabel til strøm og netværk, hvis du er afhængig heraf. Du er naturligvis også velkommen til at lade PC'en blive derhjemme, hvis du foretrækker det.

Agenda (ændringer kan forekomme):

09:45 - 10:00 Ankomst og opstilling af medbragt PC.
Kaffe

10:00 - 12:00 Effektiv udnyttelse af databaser fra Delphi (Thomas Vedel, TapTraQ Aps / Jens Fudge, ArcherSoft ApS)
  • Anbringelse af en database og tilhørende kode i "skyen"
  • (Hjemmestrikket) ORM som effektivt middel til at tilgå data
12:00 - 13:00 Frokost

13:00 - 13:30 Generel erfa (fælles)
Kom med alt hvad du har af mere eller mindre håndfaste ideer og spørgsmål og få dem diskuteret med ligesindede.

13:30 - 16:00 Effektiv udnyttelse af databaser fra Delphi - fortsat (Thomas Vedel, TapTraQ Aps / Jens Fudge, ArcherSoft ApS)
Vi laver klient-programmer på alle tænkelige platforme
  • Windows
  • Mac
  • Android
  • iOS
Vi vil ikke alle sammen lave klenter til alle platforme, men alle deltagere vil efterfølgende få sourcekoden til alle platforme stillet til rådighed.

16:00 Tak for i dag

søndag den 12. juni 2016

Filer fra ERFA-mødet i Fredericia

Tak for en god ERFA-dag hos Jens Fudge / Archersoft i Fredericia.

Hovedtemaet var som annonceret "Introduktion til databaser", og vi kom godt rundt om hvilke forskellige slags databaser der findes, og hvordan man bærer sig ad med at vælge "den rette slags". Som vi aftalte vil vi på næste erfamøde arbejde videre, og se hvordan vi laver programmer, som på en hensigtsmæssig møde arbejde med de data, der ligger i databaserne.

Den meget lille "teaser" vi lavede i Delphi, overtræder stort set alle de tommelfingerregler der findes for god programmeringsskik, hvis man gerne vil have at databaseprogrammer arbejder stabilt og driftsikkert, så der er plads til forbedringer. Heldigvis er det overkommeligt at gennemføre, så det vil vi gøre på næste møde efter sommerferien. Tid og sted ligger endnu ikke fast, men det bliver formodentlig hos GEUS i København.

Som sædvanlig ligger præsentationen fra mødet inkl. tilhørende filer på vores Subversion server. Det hele kan hentes på adressen http://veco.dyndns.org:3690/svn/dapug (virker bedst med en Subversion klient, f.eks. tortoisesvn)

På bestyrelsens vegne ønskes I alle sammen en rigtig god sommer!


tirsdag den 26. april 2016

ERFA-møde 7. juni i Fredericia hos ArcherSoft ApS, Videnpark Trekantområdet

DAPUG holder erfamøde tirsdag d. 7. juni kl. 10 - 16 hos ArcherSoft ApS, Videnpark Trekantområdet, Vesterballevej 5, 7000 Fredericia.

Alle er velkomne, uanset om man er medlem af DAPUG eller ej. Tilmelding er under alle omstændigheder nødvendig af hensyn til bespisning, som omfatter formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe.

Beklager: Tilmeldingsfristen er overskredet

Deltagelse er gratis for medlemmer af DAPUG. Ikke-medlemmer opkræves deltagergebyr på kr. 150,-. Du er medlem af DAPUG, hvis blot din virksomhed har tegnet medlemsskab.

Vi laver mødet som et workshop-lignende hands-on erfamøde, hvor hovedemnet vil være "databaser", og der vil være mulighed for at afprøve ting i praksis, men der er også andre indlæg.

Det vil derfor være formålstjenligt, hvis du medbringer en bærbar PC (med Delphi installeret) til mødet, men husk forlængerkabel til strøm og netværk, hvis du er afhængig heraf. Du er naturligvis også velkommen til at lade PC'en blive derhjemme, hvis du foretrækker det.

Agenda (ændringer kan forekomme):

09:45 - 10:00 Ankomst og opstilling af medbragt PC.
Kaffe

10:00 - 11:00 GIT og GitHub/BitBucket (Rasmus Tolstup Christensen, BYPASSION)
Git er et versioneringssystem i stil med CVS og Subversion, men nyere, og tilbyder andre faciliteter. Rasmus fortæller om og viser brugen af Git i nogle typiske scenarier, og tager udgangspunkt i de ca. 5 kommandoer som man kommer rigtig langt med. Desuden viser han tooling omkring Git, hosting GitHub/BitBucket og client side tooling. Git understøttes i øvrigt direkte fra RAD Studio / Delphi IDE.

11:00 - 12:00 Introduktion til databaser (Thomas Vedel, TapTraQ)
De fleste softwareløsninger anvender en eller anden form for database. Men der findes mange alternativer, og hvordan bærer man sig ad med at vælge? Thomas giver en introduktion til tre udvalgte platforme (SQLite, Firebird og MS SQL) og viser hvilke ligheder og forskelligheder der er imellem dem. Efter dette indlæg vil du være i stand til at lave et "kvalificeret valg" af databaseplatform, afhængig af de behov din opgave stiller til databasen.

12:00 - 13:00 Frokost

13:00 - 13:30 Generel erfa (fælles)
Kom med alt hvad du har af mere eller mindre håndfaste ideer og spørgsmål og få dem diskuteret med ligesindede.

13:30 - 14:30 Anvendelse af databaser fra Delphi (Thomas Vedel, TapTraQ)
Selv om FireDAC komponenterne er lavet så de til en vis grad håndterer (og"skjuler") forskellene imellem forskellige databaseplatforme for programmøren, skal databaserne alligevel håndteres forskelligt for at performe hensigtsmæssigt. Vi prøver derfor at se hvordan man arbejder hensigtsmæssigt med de tre valgte platforme. Især med større datamængder (som databaser er velegnede til at håndtere) er det vigtigt at "håndtere databaserne rigtigt".

14:30 - 15:00 Databaser: Array-DML, SQL og transaktioner (Jens Fudge, ArcherSoft)
Jens viser hvordan man bruger Array-DML til meget effektivt at få gemt store datamængder i en database. Og hvor langsom en database kan være at arbejde med, hvis man IKKE overholder "reglerne".

15:00 - 16:00 Databaser og kode i skyen (Thomas Vedel, TapTraQ)
Man får i nogen sammenhænge nærmest smidt Azure i nakken fra Microsoft. Thomas vil vise lidt om, hvordan man bærer sig ad med at få flyttet data(baser) og programmer op i skyen, så man får adgang til dem "alle steder fra" (hvis altså der er forbindelse til skyen...)