Kalender


Vis kalender      RSS iCal

tirsdag den 26. april 2016

ERFA-møde 7. juni i Fredericia hos ArcherSoft ApS, Videnpark Trekantområdet

DAPUG holder erfamøde tirsdag d. 7. juni kl. 10 - 16 hos ArcherSoft ApS, Videnpark Trekantområdet, Vesterballevej 5, 7000 Fredericia.

Alle er velkomne, uanset om man er medlem af DAPUG eller ej. Tilmelding er under alle omstændigheder nødvendig af hensyn til bespisning, som omfatter formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe.

Tilmelding senest fredag d. 3. juni kl. 12:00

Deltagelse er gratis for medlemmer af DAPUG. Ikke-medlemmer opkræves deltagergebyr på kr. 150,-. Du er medlem af DAPUG, hvis blot din virksomhed har tegnet medlemsskab.

Vi laver mødet som et workshop-lignende hands-on erfamøde, hvor hovedemnet vil være "databaser", og der vil være mulighed for at afprøve ting i praksis, men der er også andre indlæg.

Det vil derfor være formålstjenligt, hvis du medbringer en bærbar PC (med Delphi installeret) til mødet, men husk forlængerkabel til strøm og netværk, hvis du er afhængig heraf. Du er naturligvis også velkommen til at lade PC'en blive derhjemme, hvis du foretrækker det.

Agenda (ændringer kan forekomme):

09:45 - 10:00 Ankomst og opstilling af medbragt PC.
Kaffe

10:00 - 11:00 GIT og GitHub/BitBucket (Rasmus Tolstup Christensen, BYPASSION)
Git er et versioneringssystem i stil med CVS og Subversion, men nyere, og tilbyder andre faciliteter. Rasmus fortæller om og viser brugen af Git i nogle typiske scenarier, og tager udgangspunkt i de ca. 5 kommandoer som man kommer rigtig langt med. Desuden viser han tooling omkring Git, hosting GitHub/BitBucket og client side tooling. Git understøttes i øvrigt direkte fra RAD Studio / Delphi IDE.

11:00 - 12:00 Introduktion til databaser (Thomas Vedel, TapTraQ)
De fleste softwareløsninger anvender en eller anden form for database. Men der findes mange alternativer, og hvordan bærer man sig ad med at vælge? Thomas giver en introduktion til tre udvalgte platforme (SQLite, Firebird og MS SQL) og viser hvilke ligheder og forskelligheder der er imellem dem. Efter dette indlæg vil du være i stand til at lave et "kvalificeret valg" af databaseplatform, afhængig af de behov din opgave stiller til databasen.

12:00 - 13:00 Frokost

13:00 - 13:30 Generel erfa (fælles)
Kom med alt hvad du har af mere eller mindre håndfaste ideer og spørgsmål og få dem diskuteret med ligesindede.

13:30 - 14:30 Anvendelse af databaser fra Delphi (Thomas Vedel, TapTraQ)
Selv om FireDAC komponenterne er lavet så de til en vis grad håndterer (og"skjuler") forskellene imellem forskellige databaseplatforme for programmøren, skal databaserne alligevel håndteres forskelligt for at performe hensigtsmæssigt. Vi prøver derfor at se hvordan man arbejder hensigtsmæssigt med de tre valgte platforme. Især med større datamængder (som databaser er velegnede til at håndtere) er det vigtigt at "håndtere databaserne rigtigt".

14:30 - 15:00 Databaser: Array-DML, SQL og transaktioner (Jens Fudge, ArcherSoft)
Jens viser hvordan man bruger Array-DML til meget effektivt at få gemt store datamængder i en database. Og hvor langsom en database kan være at arbejde med, hvis man IKKE overholder "reglerne".

15:00 - 16:00 Databaser og kode i skyen (Thomas Vedel, TapTraQ)
Man får i nogen sammenhænge nærmest smidt Azure i nakken fra Microsoft. Thomas vil vise lidt om, hvordan man bærer sig ad med at få flyttet data(baser) og programmer op i skyen, så man får adgang til dem "alle steder fra" (hvis altså der er forbindelse til skyen...)

onsdag den 23. marts 2016

ERFA-møde og generalforsamling 29. marts hos GEUS

DAPUG holder erfamøde tirsdag d. 29. marts kl. 10 - 16 hos GEUS (De nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland), Øster Voldgade 10, 1350 København K. Mødet afsluttes med afholdelse af ordinær generalforsamling kl. 16:00 - 16:30

Alle er velkomne, uanset om man er medlem af DAPUG eller ej, dog har kun medlemmer stemmeret under generalforsamling. Tilmelding er under alle omstændigheder nødvendig af hensyn til bespisning, som omfatter formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe.

Tilmelding senest onsdag d. 23. marts kl. 8:00
Tilmeldingsfristen er overskredet. Hvis du ønsker at deltage så send en mail til thomas@veco.dk

Deltagelse er gratis for medlemmer af DAPUG. Ikke-medlemmer opkræves deltagergebyr på kr. 150,-. Du er medlem af DAPUG, hvis blot din virksomhed har tegnet medlemsskab.

Vi laver mødet som et workshop-lignende hands-on erfamøde, hvor der vil være få indlæg, men til gengæld bedre mulighed for at komme i dybden, og god mulighed for at afprøve ting i praksis.

Det vil derfor være formålstjenligt, hvis du medbringer en bærbar PC (med Delphi installeret) til mødet, men husk forlængerkabel til strøm og netværk, hvis du er afhængig heraf. Du er naturligvis også velkommen til at lade PC'en blive derhjemme, hvis du foretrækker det.

Agenda (ændringer kan forekomme):
09:45 - 10:00 Ankomst og opstilling af medbragt PC.
Kaffe

10:00 - 11:00 Azure - en måde at få data og programmer op "i Skyen" (Thomas Vedel)
Man får i nogen sammenhænge nærmest smidt Azure i nakken fra Microsoft, men hvordan får man i praksis data og programmer flyttet til "skyen"?

10:00 - 11:00 MongoDB - en NoSQL database (Thomas Vedel)
De databaser som de fleste af os kender og anvender er relationelle databaser, og som oftest bruges SQL når man arbejder med dem.

MongoDB er en såkaldt NoSQL database, som understøttes 100% af Delphi. Den arbejder med "dokumenter" baseret på "dynamiske skemaer" i stedet for "tabeller" og "poster". Men hvad er forskellen i praksis (ud over at man ikke bruger SQL), og i hvilke sammenhænge kan det være en fordel at bruge NoSQL databaser?

12:00 - 13:00 Frokost

13:00 - 13:30 Generel erfa (fælles)
Kom med alt hvad du har af mere eller mindre håndfaste ideer og spørgsmål og få dem diskuteret med ligesindede.

13:30 - 16:00 Android services i teori og praksis (Glenn Dufke)
·         Kort intro til Android Services
·         Hvad kan services bruges til
·         Nøgleforskellene mellem en Android Service og en traditionel service vi kender fra Windows
·         Hvordan opfører det underliggende system (scheduler) sig
·         Hvad bør du bruge en android service til – og ikke!
·         Praktiske eksempler
·         Typer af kommunikation (intents / callbacks) imellem din grafiske applikation og din service
·         Hvad hvis man skal streame data fra sin service til din hovedapplikation
·         Øg prioriteten – sæt din service til at være i forgrunden
·         De små ninja tricks – der hvor vi skal have fat i JNI interfacet

16:00 Generalforsamling
Dagsorden ifølge vedtægterne

mandag den 15. februar 2016

WORKSHOP 26.-27. april 2016 på Hotel Hesselet 
Nick Hodges: More Coding in Delphi

Som altid med Nick Hodges drejer det sig om robust kode, hvor nøgleordet er kode frem for GUI.
Workshoppen foråret 2016 med Nick Hodges er omkring hvordan man laver robust testbar kode med en dybdegående genenmgang af principper bag Dependency Injection, samt en meget grundig gennemgang af MVC Framework til Delphi med Web udvikling. Et par små godbidder som funktionel programmering, operator overloading og parallel programmering bliver der (forhåbentlig) også rigelig tid til at gennemgå.

This will be Nick’s third visit to the Dapug Workshop. The first couple of times with Nick as speaker has been a huge success. It’s therefore advisable to book your seat as soon as possible, as there are a limited number of seats.

Det detaljerede program og tilmeldingsformular finder du her

Sidste frist for tilmelding var 11. marts 2016. Skriv en mail til delphidk@gmail.com, hvis du gerne vil deltage og ikke har meldt dig til endnu - så prøver vi at finde plads.

OBS: Det er vigtigt for DAPUG, at deltagerne betaler inden WorkShoppen begynder. Derfor er deltagelse 500 kr. billigere, hvis betalingen sker senest den 21. april 2016

Nick Hodges has been a part of the Delphi community from the very beginning. He is an original Delphi 1 beta tester, a former member of TeamB, an Advisory Board member for the annual Borland Conference, a frequent conference speaker, a blogger and author of numerous articles on a wide range of Delphi topics. 
Nick has a BA in Classical Languages from Carleton College and an MS in Information Technology Management from the Naval Postgraduate School. In his career he has been a busboy, a cook, a caddie, a telemarketer (for which he apologizes), an Office Manager, a high school teacher, a Naval Intelligence officer, a software developer, a product manager, and a software development manager. In addition, he is a former Delphi Product Manager and Delphi R&D Team Manager. He lives with his family in Gilbertsville, PA. 
Nick is also the author of “Coding in Delphi” and “More Coding in Delphi”

torsdag den 3. september 2015

Hands-on erfamøde om "test af Delphi-programmer"

DAPUG holder hands-on erfamøde tirsdag d. 22. september kl. 10 - 16 hos GEUS (De nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland), Øster Voldgade 10, 1350 København K.

Alle er velkomne, uanset om man er medlem af DAPUG eller ej, men tilmelding er under alle omstændigheder nødvendig af hensyn til bespisning, som omfatter formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Tilmelding senest fredag d. 18. september kl. 8:00

TEMA: Test af Delphi-programmer.
Hvor nemt er det i praksis? (Hint: Ret nemt!)
Hvilke værktøjer følger med Delphi?
Hvilke andre værktøjer kan man bruge?
Giver anvendelse af test billigere eller dyrere software?

Tilmelding skal ske senest fredag d. 18. september kl. 8:00
Tilmeldingsfristen er udløbet

Deltagelse er gratis for medlemmer af DAPUG. Ikke-medlemmer opkræves deltagergebyr på kr. 150,-. Du er medlem af DAPUG, hvis blot din virksomhed har tegnet medlemsskab.

Vi laver mødet som et workshop-lignende hands-on erfa- og temamøde, hvor der vil være få indlæg, men til gengæld bedre mulighed for at komme i dybden, og god mulighed for at afprøve ting i praksis.

Det vil derfor være formålstjenligt, hvis du medbringer en bærbar PC (med Delphi installeret) til mødet, men husk forlængerkabel til strøm og netværk, hvis du er afhængig heraf. Du er naturligvis også velkommen til at lade PC'en blive derhjemme, hvis du foretrækker det.

Agenda (ændringer kan forekomme):
09:45 - 10:00 Ankomst og opstilling af medbragt PC.
Kaffe

10:00 - 12:00 Introduktion til test (Thomas Vedel og Jens Fudge "efter behov")
  • Er test noget der kræver specialister?
  • Hvad der forskellen på de forskellige typer af test?
  • Kan det betale sig at teste "småprogrammer"?
  • Har performance noget med test at gøre?
  • Eksempler på testværktøjer - både "gratis" og knap så gratis
    • Indbygget i Delphi
    • Tredjeparts
  • Hvad har vi af erfaringer med test?
12:00 - 13:00 Frokost

13:00 - 16:00 Hands on og generel erfa
Vi arbejder i fællesskab videre og prøver forskellige former for test i praksis. Det test-framework som er indbygget i Delphi har fået en overhaling og understøtter nu også test på mobil-platforme, hvilket det ikke har gjort tidligere.

Uanset om du har arbejdet lidt eller meget (eller slet ikke?) med test, så duk op. Målet er at vi i fælleskab får fornemmelse af hvordan man tester software, uanset hvilke behov man har, og at vi vil gøres os nogen erfaringer som gør at vi faktisk bliver i stand til at test den software vi laver - herunder tænker test ind i udviklingsfasen.

Derudover tager vi som sædvanligt en snak om hvad-som-helst vedr. Delphi og/eller databaseudvikling, du synes du gerne vil have diskuteret med de øvrige deltagere.

Og så er det også helt sikkert at vi ikke kan undgå at komme ind på nogen af nyhederne i den netop releasede Delphi 10 Seattle (ja, nu er der igen ændret navngivningsstrategi)

16:00 Tak for i dag

fredag den 28. august 2015

WORKSHOP 20. - 21. oktober  2015 

Hotel Hesselet 


Jeroen Pluimers
Quality – It’s all about the quality.

Kvalittetssoftware der skal bygges med kvalitetssoftware beror i høj grad på kvaliteten af udviklerens evne til at bygge kvalitet.
Ved denne kvalitets workshop vil vi gennemgå en del kvalitetsværktøjer og principper, så den samlede kvalitet af kvalitetssoftwaren bliver højnet.
Megen kvalitet er overladt i hænderne på den enkelte, men ved at automatisere processerne kan den enkelte koncentrere sin kvalitetstid på at bygge kvalitetssoftware af en hel anden kvalitet.

Det detaljerede program og tilmeldingsformular finder du her
Sidste frist for tilmelding er 4. september  2015
Tilmeldingsfristen er overskredet, og der er lukket for tilmelding.

OBS: Det er vigtigt for DAPUG, at deltagerne betaler inden WorkShoppen begynder. Derfor er deltagelse 500 kr. billigere, hvis betalingen sker senest den 19. oktober 2015

onsdag den 13. maj 2015

Workshop-agtigt erfamøde tirsdag d. 26. maj hos Exotech i Fredericia

DAPUG holder hands-on erfamøde tirsdag d. 26. maj kl. 10 - 16 hos

Exotech ApS
Vesterballevej 5
7000 Fredericia


Alle er velkomne, uanset om man er medlem af DAPUG eller ej, men tilmelding er under alle omstændigheder nødvendig på dette link af hensyn til bespisning, som omfatter formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Tilmeldingsfristen er overskredet.

TEMA: Udvikling af løsning som udveksler data på kryds og tværs af platforme.
Vi tager udgangspunkt i den gode gamle "Fish Facts", men bruger REST, App Tethering, TCP og Bluetooth til at få en server og klienter på Windows og mobile platforme til at dele og udveksle data. Det hele krydres med lidt fif til hvordan man udnytter nogen af de mange "nye" - og meget anvendelige - facetter, der er tilføjet sproget siden "gode, gamle Delphi 7"

Tilmelding skulle ske senest fredag d. 22. maj kl. 12. (Tilmeldingsfristen er overskredet)

Deltagelse er gratis for medlemmer af DAPUG. Ikke-medlemmer opkræves deltagergebyr på kr. 150,-. Du er medlem af DAPUG, hvis blot din virksomhed har tegnet medlemsskab.

Vi laver mødet som et workshop-lignende hands-on erfa- og temamøde, hvor der vil være få indlæg, men til gengæld bedre mulighed for at komme i dybden, og god mulighed for at afprøve ting i praksis.

Det vil derfor være formålstjenligt, hvis du medbringer en bærbar PC (med Delphi installeret) til mødet, men husk forlængerkabel til strøm og netværk, hvis du er afhængig heraf. Du er naturligvis også velkommen til at lade PC'en blive derhjemme, hvis du foretrækker det.

Agenda (ændringer kan forekomme):
09:45 - 10:00 Ankomst og opstilling af medbragt PC.
Kaffe

10:00 - 11:00 REST server (Thomas Vedel, Thomas Vedel Consult)
Thomas Vedel laver en REST server til Fish Facts databasen

11:00 - 12:00 App Tethering (Jens Fudge, Exotech og ArcherSoft)
Jens Fudge viser hvordan App Tethering kan bruges til at dele Fish Facts data

12:00 - 13:00 Frokost

13:00 - 16:00 Hands on og generel erfa
Vi arbejder i fællesskab videre og laver klienter på alt hvad vi kan komme forbi af platforme: Windows (og Mac?) samt tabletter og telefoner, både Android- og iOS-baserede.

Hvis ikke du er velbevandret ud i cross-platform udvikling, så duk endelig op. Målet er bl.a at vi vil afmystificere hele processen, og at vi vil nå frem til noget som virker.

Derudover tager vi som sædvanligt en snak om hvad-som-helst vedr. Delphi og/eller databaseudvikling, du synes du gerne vil have diskuteret med de øvrige deltagere.

16:00 Tak for i dag

mandag den 23. februar 2015

WORKSHOP 28. - 29. april 2015 Hotel Hesselet Stephen Ball

Getting connected. Multi-tier development med Stephen Ball


På dette forårs workshop kommer vi til at arbejde med forbindelser. Der bliver en del med multi-tier udvikling, eksempler fra den virkelige verden, memory håndtering og Datasnap på Delphi's nye måde, altså med FireDAC, REST og JSON.
Der lægges i denne workshop op til, at man medbringer sit eget projekt. Hvis man har et Datasnap projekt som man har lidt bøvl med at få til at virke kan man tage det med, og Stephen vil så meget det er muligt være behjælpelig.
Kommer vi igennem stoffet for hurtigt har Stephen lidt ekstra med, som App Tethering IoT og i den dur.
Måske endda noget fra den næste version af Delphi (den efter XE7).

Se mere her

Sidste frist for tilmelding er 13. marts 2015

OBS: Det er vigtigt for DAPUG, at deltagerne betaler inden WorkShoppen begynder. Derfor er deltagelse 500 kr. billigere, hvis betalingen sker senest den 24. april 2015