Kalender


Vis kalender      RSS iCal

torsdag den 13. marts 2008

WorkShop 14.-15. maj på Hotel Hesselet

Creating Data Objects through Code Generation

Inheritance is not the only way to implement code reuse. A powerful alternative approach is to write a code generator that creates the objects that you use to read and write your database data.

In this DAPUG Workshop, author Cary Jensen shares his experience in writing data-based code generators. The workshop begins with a discussion of the basic principles of code generation, and how this generated code can greatly improve the maintenance of your applications and increase the integrity of your database data. How this generated code differs from traditional object hierarchies is emphasized, and various methods of writing code generators are explored.

The workshop continues with a practical example of code generator development. Individually, or in groups, workshop delegates will build a data-based code generator using their programming language of choice (though Delphi, C#, and VB for .NET will be featured in the examples demonstrated).

The following are a list of topics that will be discussed:
 • Generating class definitions based on database tables
 • Understanding the difference between data driven code generation and structure driven code generation
 • Creating collections of objects that work together
 • Writing code generators that understand master-detail relationships
 • Building objects that automatically validate data
 • Creating code generated objects that interact with manually written code
 • Implementing transactions inside generated code to ensure data integrity
 • Making code generation and inheritance work together

This workshop will improve your development skills by teaching you new and powerful ways to think about objects, and how they are created.

Klik på tilmelding i øverste højre hjørne.

SCRUM (opfølgning på erfamøde)

Jeg lovede i går at jeg ville finde et par bogtitler på gode kom-i-gang bøger om Scrum, og jeg kan anbefale følgende:
 • Agile Software Development with Scrum
  Ken Schwaber / Mike Beedle
  PRENTICE HALL
  ISBN 0-13-067634-9
 • Agile Project Management with Scrum
  Ken Schwaber
  Microsoft Press
  ISBN-10: 0-7356-1993-x
  ISBN-13: 987-0-7356-1993-7

Den Scrum erfagruppe som vi (Landscentret) er medlem af, er startet af Trifork A/S (http://www.trifork.com/), der er hjemmehørende i Århus. Jeg mener også der findes erfagrupper øst for Storebælt, selv om jeg ikke husker hvem der står bag dem, og det er ikke lige lykkedes mig at google det frem.

Erfaringen viser at indførelse af nye måder at agere på i en organisation (agile metoder / Scrum / procesoptimering / (fortsæt selv)) som oftest kræver assistance "udefra" fra nogen som har erfaring med at gennemføre processen.

Uden ekstern assistance kan det være meget svært at komme igennem den mentale omstillingsproces som er forudsætningen for ikke at kuldsejle undervejs.

Når ført de nye metoder er blevet indført med success i bare et lille hjørne af virksomheden vil resten automatisk blive interesseret i at komme med på vognen, men det kan som sagt være svært at få den lille successhistorie uden hjælp, fordi det kræver at man er enige om at ville - ikke kun i ord, men også i handling.

Det vil som regel kræve indførelse af nye spilleregler i virksomheden, som det kan være svært at få nødvendigt albuerum til at gennemtføre når man "bare" er almindelig dødelig, intern medarbejder.

tirsdag den 11. marts 2008

Lukket for tilmelding

Så er der, af hensyn til logistikken, lukket for tilmelding til ERFA mødet d. 12/3.

søndag den 2. marts 2008

ERFA møde den 12. marts 2008

ERFA-Møde og generalforsamling
12. marts kl. 10-16

H. Lundbeck A/S
Carl Jacobsens vej
2500 Valby


10.00
Velkomst og opstilling af evt. medbragt grej

10.05
Hvordan bygges forudsigelighed og repeterbarhed ind i udviklingsprocessen ved Ole Vestergaard, nohau danmark a/s
Hvordan sikrer vi os at vi tester de rigtige ting?
Hvor langt kan man automatisere?
Hvornår har vi testet nok?
Hvordan organiseres testen, skal der være en linie, projekt eller individuel indsats?
Hvilken vægt skal man lægge i at bygge kvalitet ind i forhold til det at luge fejl ud (accept test)?

11.30
Generel ERFA
Kom med dit problem eller dine oplevelser om dette eller hint, og lad os få en snak om det.
Kom også meget gerne med forslag eller ønsker til emner, som du gerne vil have på kommende erfamøder.

12.00
Frokost

13.00
Succesfuld forankring af CRM ved Marin Houlberg Jensen, CRM Manager, G4S Security Services A/S
Præsentation af system til procesoptimering – krydret med praktiske eksempler og udlevering af kode til deltagerne, så indlægget bliver lidt workshop-agtigt

14.30
Unit testing i praksis ved Thomas Vedel, Dansk Landbrugsrådgivning
Lidt mere i dybden end vi har været på de sidste par erfamøder

15.00
Generalforsamling
Dagsorden ifølge vedtægterne

16.00
Tak for i dag

VIGTIGT! Adgang skal foregå fra Carl Jacobsens vej.

For togrejsende : Tog til Ny Ellebjerg station - Gåtid til Lundbeck ca. 3 min.Fra Valby station tages bus 18 (mod Friheden st.) til Carl Jacobsens vej (kører hvert 10. minut)

For billister : Da der i øjeblikket bygges i begge ender af grunden er der i øjeblikket meget få parkeringspladser (de er som regel taget kl. 8), vil det nok være nemmest at finde parkeringspladser på den modsatte side af Carl Jacobsens vej (Der er en stor parkeringsplads lige ved Ny Ellebjerg station).

Vi mødes ved porten (Carl Jacobsens vej) kl. 10.

Kontaktperson : Jan Lund kan træffes på 30 83 23 74.