Kalender

mandag den 10. juni 2013

ERFA-mødet 12. juni 2013 hos GEUS er aflyst. Næste møde bliver 3. september

På grund af for få deltagere og sidste-øjebliks frameldinger har vi valgt at aflyse erfamødet d. 12. juni hos GEUS.
Tilsyneladende skyldes frafaldet travlhed inden sommerferien, så derfor skubber vi mødet til tirsdag d. 3. september.
Dagsordenen for mødet ligger endnu ikke fast, men det vil blive afholdt hos GEUS i tidsrummet 10 - 16.
Bestyrelsen ønsker jer alle en god sommer!