Kalender

torsdag den 23. august 2018

WORKSHOP 23.-24. oktober 2018 på Hotel Hesselet

Primož Gabrijelcic - Stefan Glienke

"Delphi – Fast and Solid Code"
Oktober workshop i 2018 er med Primož Gabrijelcic, forfatter af ”Delphi High Performance” og primus motor på Omnithread Library, samt Stefan Glienke, primus motor på Spring4D.
Sammen vil de to tage os gennem en mængde teknikker og kodeeksempler på hvordan man skriver hurtig og robust kode.
Dag 1 bliver en fælles introduktion efterfulgt af sessioner med hhv Stefan og Primož hvor Stefan tager udgangspunkt i Spring4D, og Primož tager udgangspunkt i bogen ”Delphi High Performance”.
Dag 2 bliver fælles sessioner med Stefan og Primož, der gennemgår regler og teknikker til at skrive solid kode. Undervejs benytter de libraries som de selv har skrevet som Omnithread, TestInsight med mere.
Der kommer en close-up session de kalder ”Defensive Programming in Delphi”.
Buzzordene til workshoppen er SOLID, DRY, YAGNI, KISS, PFE, DI
Workshoppen bliver med et brag af eksempler.
Hvis du brænder efter at lære fra de bedste af de bedste er det helt sikkert en workshop du ikke vil gå glip af.

Færdigt program er kommet. Klik her

Der er lukket for tilmelding.


Primož Gabrijelcic
Primož Gabrijelcic fra Slovenien har været taler ved masser af konferencer, han har skrevet Omni Thread Library, et Open Source bibliotek der kan hjælpe med trådprogrammering, samt bøgerne ”Delphi High Performance” og ”Hands On – Design Patterns with Delphi”.
Stefan Glienke
Stefan Glienke fra Tyskland er ligeledes et kendt navn ved internationale Delphi/udviklings konferencer. Stefan er hjernen bag Spring4D frameworket til Delphi, og har en særdeles tålmodig og pædagogisk væsen når han tegner og fortæller for en forsamling.
  

onsdag den 1. august 2018

ERFA-møde onsdag d. 15. august hos GEUS i København

DAPUG holder ERFA-møde med kommunikation og automatisering som tema onsdag dem 15. august kl. 10 - 16 hos GEUS, Øster Voldgade 10, 1350 København K.

Formålet med mødet er at afmystificere REST kommunikation, herunder vise hvordan man laver en helt basal løsning (uden DataSnap), samt vise hvordan man fejlfinder og debugger ved brug af diverse gratis værktøjer. Vi laver løsningerne ”rigtigt”, så du får færdige opskrifter med hjem, du kan arbejde videre med. Vi laver ikke kæmpe store løsninger, men du vil få et solidt fundament, du kan bruge som grundlag for selv at arbejde videre.

Desuden prøver vi at lave en build-server vha. gratis værktøjer, da anvendelse af en build-server er en effektiv måde at sikre at koden altid kan bygges - også i gamle projekter.

Alle er velkomne, uanset om man er medlem af DAPUG eller ej. Tilmelding er under alle omstændigheder nødvendig af hensyn til bespisning, som omfatter formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe.

Tilmelding skal ske via tilmeldingsform senest fredag d. 10. august.


Deltagelse er gratis for en deltager fra virksomheder som er medlemmer af DAPUG. Ikke-medlemmer (og efterfølgende deltagere) opkræves deltagergebyr på kr. 150,-.

Det vil være formålstjenligt, hvis du medbringer en bærbar PC (med Delphi installeret) til mødet, men husk forlængerkabel til strøm og netværk, hvis du er afhængig heraf. Du er naturligvis også velkommen til at lade PC'en blive derhjemme, hvis du foretrækker det.

Agenda (ændringer kan forekomme):
Bemærk: Ved ankomst skal man henvende sig i receptionen, hvor der udleveres adgangskort. Kontaktperson hos GEUS er Palle M. Jensen.

09:45 - 10:00 Ankomst og opstilling af medbragt PC.
Kaffe

10:00 - 11:00 Simpel REST server og klient (Jens Fudge, ArcherSoft ApS)
Jens bygger en helt grundlæggende REST server og klient i Delphi uden brug af DataSnap.

11:00 - 12:00 Tilføjelse af authentication i REST (Thomas Vedel, Thomas Vedel Consult)
Thomas viser hvor nemt det er at tilføje authentication til løsningen, og hvordan enkle (og gratis) værktøjer kan anvendes til at lette debugging og test.
12:00 - 13:00 Frokost

13:00 - 13:30 Generel erfa (fælles)
Kom med alt hvad du har af mere eller mindre håndfaste ideer og spørgsmål og få dem diskuteret med ligesindede.

13:30 - 14:30 Anvendelse af SSL og deployment af REST server til webserver (Thomas Vedel, Thomas Vedel Consult)
Det er en fordel at beskytte kommunikation mellem klient og server ved at anvende SSL, hvilket kræver at der installeres et certifikat på serveren. Man kan købe officielle SSL sertifikater, men i mange tilfælde kan man "nøjes" med et "self signed certificate". Thomas viser hvordan det genereres og installeres på Microsoft IIS, samt hvordan den færdige REST server deployes til serveren.

14:30 - 14:45 Kaffe med tilbehør

14:45 - 16:00 Build server baseret på gratis værktøjer (Thomas Vedel, Thomas Vedel Consult)
Anvendelse af en build server sikrer, at programmerne rent faktisk kan oversættes ud fra den kildetekst, der er tjekket ind i versionsstyringen, således at man uden problemer kan arbejde videre med løsninger, som har været pakket i "mølpose". Samtidig undgår man en masse fejl, fordi manuelle handlinger undgåes når der buildes (f.eks. manuel sætning af compilerflag). Thomas viser hvordan man laver en build server baseret på gratis værktøjer.

16:00 Tak for i dag