Kalender


Vis kalender      RSS iCal

onsdag den 29. oktober 2008

ERFAmødet udsat

Det planlagte ERFAmøde den 11. november har vi desværre måtte udsætte, da flere talere var forhindret. Vi regner med at snuppe mødet i januar i stedet for.

mandag den 13. oktober 2008

Erfamøde den 11. november

Der afholdes erfamøde den 11. november 2008 kl. 10.30 hos Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret.

Der forventes indlæg om bl.a.

  • Erfaringer med Delphi 2009
  • Test (hvad gør man i praksis?)
  • Konvertering af data
  • Hvordan får man overblik over "gamle" programmer?
  • Generel erfa (kom med dit problem / ønske, og få feedback fra de øvrige medlemmer)

Endelig agenda er klar i løbet af uge 43, men sæt allerede nu et kryds i kalenderen.

Venlig hilsen
Bestyrelsen