Kalender


Vis kalender      RSS iCal

torsdag den 3. september 2015

Hands-on erfamøde om "test af Delphi-programmer"

DAPUG holder hands-on erfamøde tirsdag d. 22. september kl. 10 - 16 hos GEUS (De nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland), Øster Voldgade 10, 1350 København K.

Alle er velkomne, uanset om man er medlem af DAPUG eller ej, men tilmelding er under alle omstændigheder nødvendig af hensyn til bespisning, som omfatter formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Tilmelding senest fredag d. 18. september kl. 8:00

TEMA: Test af Delphi-programmer.
Hvor nemt er det i praksis? (Hint: Ret nemt!)
Hvilke værktøjer følger med Delphi?
Hvilke andre værktøjer kan man bruge?
Giver anvendelse af test billigere eller dyrere software?

Tilmelding skal ske senest fredag d. 18. september kl. 8:00
Tilmeldingsfristen er udløbet

Deltagelse er gratis for medlemmer af DAPUG. Ikke-medlemmer opkræves deltagergebyr på kr. 150,-. Du er medlem af DAPUG, hvis blot din virksomhed har tegnet medlemsskab.

Vi laver mødet som et workshop-lignende hands-on erfa- og temamøde, hvor der vil være få indlæg, men til gengæld bedre mulighed for at komme i dybden, og god mulighed for at afprøve ting i praksis.

Det vil derfor være formålstjenligt, hvis du medbringer en bærbar PC (med Delphi installeret) til mødet, men husk forlængerkabel til strøm og netværk, hvis du er afhængig heraf. Du er naturligvis også velkommen til at lade PC'en blive derhjemme, hvis du foretrækker det.

Agenda (ændringer kan forekomme):
09:45 - 10:00 Ankomst og opstilling af medbragt PC.
Kaffe

10:00 - 12:00 Introduktion til test (Thomas Vedel og Jens Fudge "efter behov")
  • Er test noget der kræver specialister?
  • Hvad der forskellen på de forskellige typer af test?
  • Kan det betale sig at teste "småprogrammer"?
  • Har performance noget med test at gøre?
  • Eksempler på testværktøjer - både "gratis" og knap så gratis
    • Indbygget i Delphi
    • Tredjeparts
  • Hvad har vi af erfaringer med test?
12:00 - 13:00 Frokost

13:00 - 16:00 Hands on og generel erfa
Vi arbejder i fællesskab videre og prøver forskellige former for test i praksis. Det test-framework som er indbygget i Delphi har fået en overhaling og understøtter nu også test på mobil-platforme, hvilket det ikke har gjort tidligere.

Uanset om du har arbejdet lidt eller meget (eller slet ikke?) med test, så duk op. Målet er at vi i fælleskab får fornemmelse af hvordan man tester software, uanset hvilke behov man har, og at vi vil gøres os nogen erfaringer som gør at vi faktisk bliver i stand til at test den software vi laver - herunder tænker test ind i udviklingsfasen.

Derudover tager vi som sædvanligt en snak om hvad-som-helst vedr. Delphi og/eller databaseudvikling, du synes du gerne vil have diskuteret med de øvrige deltagere.

Og så er det også helt sikkert at vi ikke kan undgå at komme ind på nogen af nyhederne i den netop releasede Delphi 10 Seattle (ja, nu er der igen ændret navngivningsstrategi)

16:00 Tak for i dag

fredag den 28. august 2015

WORKSHOP 20. - 21. oktober  2015 

Hotel Hesselet 


Jeroen Pluimers
Quality – It’s all about the quality.

Kvalittetssoftware der skal bygges med kvalitetssoftware beror i høj grad på kvaliteten af udviklerens evne til at bygge kvalitet.
Ved denne kvalitets workshop vil vi gennemgå en del kvalitetsværktøjer og principper, så den samlede kvalitet af kvalitetssoftwaren bliver højnet.
Megen kvalitet er overladt i hænderne på den enkelte, men ved at automatisere processerne kan den enkelte koncentrere sin kvalitetstid på at bygge kvalitetssoftware af en hel anden kvalitet.

Det detaljerede program og tilmeldingsformular finder du her
Sidste frist for tilmelding er 4. september  2015
Tilmeldingsfristen er overskredet, og der er lukket for tilmelding.

OBS: Det er vigtigt for DAPUG, at deltagerne betaler inden WorkShoppen begynder. Derfor er deltagelse 500 kr. billigere, hvis betalingen sker senest den 19. oktober 2015

onsdag den 13. maj 2015

Workshop-agtigt erfamøde tirsdag d. 26. maj hos Exotech i Fredericia

DAPUG holder hands-on erfamøde tirsdag d. 26. maj kl. 10 - 16 hos

Exotech ApS
Vesterballevej 5
7000 Fredericia


Alle er velkomne, uanset om man er medlem af DAPUG eller ej, men tilmelding er under alle omstændigheder nødvendig på dette link af hensyn til bespisning, som omfatter formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Tilmeldingsfristen er overskredet.

TEMA: Udvikling af løsning som udveksler data på kryds og tværs af platforme.
Vi tager udgangspunkt i den gode gamle "Fish Facts", men bruger REST, App Tethering, TCP og Bluetooth til at få en server og klienter på Windows og mobile platforme til at dele og udveksle data. Det hele krydres med lidt fif til hvordan man udnytter nogen af de mange "nye" - og meget anvendelige - facetter, der er tilføjet sproget siden "gode, gamle Delphi 7"

Tilmelding skulle ske senest fredag d. 22. maj kl. 12. (Tilmeldingsfristen er overskredet)

Deltagelse er gratis for medlemmer af DAPUG. Ikke-medlemmer opkræves deltagergebyr på kr. 150,-. Du er medlem af DAPUG, hvis blot din virksomhed har tegnet medlemsskab.

Vi laver mødet som et workshop-lignende hands-on erfa- og temamøde, hvor der vil være få indlæg, men til gengæld bedre mulighed for at komme i dybden, og god mulighed for at afprøve ting i praksis.

Det vil derfor være formålstjenligt, hvis du medbringer en bærbar PC (med Delphi installeret) til mødet, men husk forlængerkabel til strøm og netværk, hvis du er afhængig heraf. Du er naturligvis også velkommen til at lade PC'en blive derhjemme, hvis du foretrækker det.

Agenda (ændringer kan forekomme):
09:45 - 10:00 Ankomst og opstilling af medbragt PC.
Kaffe

10:00 - 11:00 REST server (Thomas Vedel, Thomas Vedel Consult)
Thomas Vedel laver en REST server til Fish Facts databasen

11:00 - 12:00 App Tethering (Jens Fudge, Exotech og ArcherSoft)
Jens Fudge viser hvordan App Tethering kan bruges til at dele Fish Facts data

12:00 - 13:00 Frokost

13:00 - 16:00 Hands on og generel erfa
Vi arbejder i fællesskab videre og laver klienter på alt hvad vi kan komme forbi af platforme: Windows (og Mac?) samt tabletter og telefoner, både Android- og iOS-baserede.

Hvis ikke du er velbevandret ud i cross-platform udvikling, så duk endelig op. Målet er bl.a at vi vil afmystificere hele processen, og at vi vil nå frem til noget som virker.

Derudover tager vi som sædvanligt en snak om hvad-som-helst vedr. Delphi og/eller databaseudvikling, du synes du gerne vil have diskuteret med de øvrige deltagere.

16:00 Tak for i dag

mandag den 23. februar 2015

WORKSHOP 28. - 29. april 2015 Hotel Hesselet Stephen Ball

Getting connected. Multi-tier development med Stephen Ball


På dette forårs workshop kommer vi til at arbejde med forbindelser. Der bliver en del med multi-tier udvikling, eksempler fra den virkelige verden, memory håndtering og Datasnap på Delphi's nye måde, altså med FireDAC, REST og JSON.
Der lægges i denne workshop op til, at man medbringer sit eget projekt. Hvis man har et Datasnap projekt som man har lidt bøvl med at få til at virke kan man tage det med, og Stephen vil så meget det er muligt være behjælpelig.
Kommer vi igennem stoffet for hurtigt har Stephen lidt ekstra med, som App Tethering IoT og i den dur.
Måske endda noget fra den næste version af Delphi (den efter XE7).

Se mere her

Sidste frist for tilmelding er 13. marts 2015

OBS: Det er vigtigt for DAPUG, at deltagerne betaler inden WorkShoppen begynder. Derfor er deltagelse 500 kr. billigere, hvis betalingen sker senest den 24. april 2015

onsdag den 4. februar 2015

DAPUG erfamøde og generalforsamling 19. marts kl. 10:00 hos GEUS

Vi holder erfamøde efterfulgt af ordinær generalforsamling torsdag d. 19. marts kl. 10 - 16 hos GEUS (De nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland), Øster Voldgade 10, 1350 København K.

Der er parkering langs kantstenen mod betaling på Øster Voldgade. GEUS ligger nogenlunde midt imellem Østerport station og Nørreport station. Detaljerede rejseoplysninger findes på http://www.geus.dk via menupunkterne "Om GEUS" - "Adresseoplysninger" allerøverst i billedet.

Deltagelse er gratis for medlemmer af DAPUG.
Selv om du - eller dit firma – ikke er medlem af DAPUG, er du velkommen til at deltage, du opkræves blot betaling på 150 kr.

Tilmelding er afsluttet
VIGTIGT: Husk tilmelding senest mandag d. 16. marts kl. 8:00.
Du skal tilmelde dig mødet, uanset om du er medlem af DAPUG eller ej.


Der trækkes lod blandt alle mødedeltagerne om en valgfri version data access komponenter (Professional Edition) til Delphi / C++-Builder fra Devart.

Hvis du er tilmeldt, men bliver forhindret, så lav senest mandag d. 16. marts kl. 8:00 endnu en tilmelding, hvor du skriver i "bemærkninger" feltet, at du alligevel ikke deltager. Efter dette tidspunkt bedes du kontakte Thomas Vedel på tlf. 4019 1189 såfremt du bliver forhindret i at deltage.

Alle tilmeldte modtager en deltagerkvittering pr. email senest kl. 9:00 dagen før mødet.
Hvis du ikke har modtaget kvittering for tilmeldingen senest kl. 9:00 dagen før mødet, så kontakt hurtigst muligt Thomas Vedel på tlf. 4019 1189.


Program

Bemærk: Alle tidspunkter er omtrentlige.
Ændringer i programmet kan forekomme uden varsel.

09:45 - 10:00
Registrering i receptionen ved hovedindgangen

Palle M. Jensen fra GEUS er vores kontaktperson på stedet.

10:00 – 10:10
Kaffe og opstilling af medbragte computere

Tag for en sikkerheds skyld en strømforlænger- / fordelerledning med til din computer.

10:10 - 12:00
De rigtige database-værktøjer gør forskellen (Andrew Mumford, Embarcadero)

Embarcadero har en række prisbelønnede værktøjer til vedligeholdelse og optimering af SQL-baserede databaser. Vi får en præsentation af hvordan de virker, og hvilke opgaver de kan hjælpe med at løse.

12:00 - 13:00
Frokost


13:00 - 13:30
Generel ERFA

Kom og spørg - og giv indspark - om hvad som helst vedrørende softwareudvikling; alle emner er velkomne. Hvis du har lyst, kan du sende en mail til vores mailliste med emner du kunne tænke dig behandlet.

13:30 - 14:30
Embedded udvikling - nu med Object Pascal (Glenn Dufke, GlennKonnekt)

I takt med flere og flere enheder bliver forbundet til internettet og behovet for kommunikation på tværs af platforme vokser, bliver embedded udvikling tit forbundet med enten Java eller C/C++.
Med de nyeste compiler og framework teknologier fra Embarcadero og Lazarus / Free Pascal er det muligt at udvikle avancerede løsninger med Object Pascal til stort set samtlige processorer, platforme og arkitekturer. - Det er kun fantasien der sætter grænser.

14:30 - 15:15
Cached Updates med FireDAC (Jens Fudge, Archersoft)

Med FireDAC database framework kan man lave nogle ret smarte indstillinger der giver brugeren mulighed for at lave savepoints (nærmest at betragte som nestede transaktioner) som man kan rulle tilbage til, gennemse og rette alle ændringer for til sidst at enten committe til databasen eller annullere sine ændringer.

15:15 - 16:00
Devart UniDAC og IBDAC (Thomas Vedel, Thomas Vedel Consult)

Devart har specialiseret sig i at lave højtydende databasekomponenter til bl.a. Delphi, Free Pascal og C++-Builder, som er nemme at anvende, og understøtter stort set alt, hvad der findes af databaseplatforme. Thomas giver en introduktion til IBDAC, der er målrettet InterBase / Firebird, og UniDAC, der er "universelt anvendelig" på tværs af mange forskellige databaser.

16:00 - 16:30
Ordinær generalforsamling ifølge vedtægterne