Kalender

tirsdag den 26. april 2016

ERFA-møde 7. juni i Fredericia hos ArcherSoft ApS, Videnpark Trekantområdet

DAPUG holder erfamøde tirsdag d. 7. juni kl. 10 - 16 hos ArcherSoft ApS, Videnpark Trekantområdet, Vesterballevej 5, 7000 Fredericia.

Alle er velkomne, uanset om man er medlem af DAPUG eller ej. Tilmelding er under alle omstændigheder nødvendig af hensyn til bespisning, som omfatter formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe.

Beklager: Tilmeldingsfristen er overskredet

Deltagelse er gratis for medlemmer af DAPUG. Ikke-medlemmer opkræves deltagergebyr på kr. 150,-. Du er medlem af DAPUG, hvis blot din virksomhed har tegnet medlemsskab.

Vi laver mødet som et workshop-lignende hands-on erfamøde, hvor hovedemnet vil være "databaser", og der vil være mulighed for at afprøve ting i praksis, men der er også andre indlæg.

Det vil derfor være formålstjenligt, hvis du medbringer en bærbar PC (med Delphi installeret) til mødet, men husk forlængerkabel til strøm og netværk, hvis du er afhængig heraf. Du er naturligvis også velkommen til at lade PC'en blive derhjemme, hvis du foretrækker det.

Agenda (ændringer kan forekomme):

09:45 - 10:00 Ankomst og opstilling af medbragt PC.
Kaffe

10:00 - 11:00 GIT og GitHub/BitBucket (Rasmus Tolstup Christensen, BYPASSION)
Git er et versioneringssystem i stil med CVS og Subversion, men nyere, og tilbyder andre faciliteter. Rasmus fortæller om og viser brugen af Git i nogle typiske scenarier, og tager udgangspunkt i de ca. 5 kommandoer som man kommer rigtig langt med. Desuden viser han tooling omkring Git, hosting GitHub/BitBucket og client side tooling. Git understøttes i øvrigt direkte fra RAD Studio / Delphi IDE.

11:00 - 12:00 Introduktion til databaser (Thomas Vedel, TapTraQ)
De fleste softwareløsninger anvender en eller anden form for database. Men der findes mange alternativer, og hvordan bærer man sig ad med at vælge? Thomas giver en introduktion til tre udvalgte platforme (SQLite, Firebird og MS SQL) og viser hvilke ligheder og forskelligheder der er imellem dem. Efter dette indlæg vil du være i stand til at lave et "kvalificeret valg" af databaseplatform, afhængig af de behov din opgave stiller til databasen.

12:00 - 13:00 Frokost

13:00 - 13:30 Generel erfa (fælles)
Kom med alt hvad du har af mere eller mindre håndfaste ideer og spørgsmål og få dem diskuteret med ligesindede.

13:30 - 14:30 Anvendelse af databaser fra Delphi (Thomas Vedel, TapTraQ)
Selv om FireDAC komponenterne er lavet så de til en vis grad håndterer (og"skjuler") forskellene imellem forskellige databaseplatforme for programmøren, skal databaserne alligevel håndteres forskelligt for at performe hensigtsmæssigt. Vi prøver derfor at se hvordan man arbejder hensigtsmæssigt med de tre valgte platforme. Især med større datamængder (som databaser er velegnede til at håndtere) er det vigtigt at "håndtere databaserne rigtigt".

14:30 - 15:00 Databaser: Array-DML, SQL og transaktioner (Jens Fudge, ArcherSoft)
Jens viser hvordan man bruger Array-DML til meget effektivt at få gemt store datamængder i en database. Og hvor langsom en database kan være at arbejde med, hvis man IKKE overholder "reglerne".

15:00 - 16:00 Databaser og kode i skyen (Thomas Vedel, TapTraQ)
Man får i nogen sammenhænge nærmest smidt Azure i nakken fra Microsoft. Thomas vil vise lidt om, hvordan man bærer sig ad med at få flyttet data(baser) og programmer op i skyen, så man får adgang til dem "alle steder fra" (hvis altså der er forbindelse til skyen...)

Ingen kommentarer: