Kalender

onsdag den 26. oktober 2016

DELPHI 10.1 Berlin Starter til gratis download

I øjeblikket er det muligt at downloade en DELPHI 10.1 Berlin Starter fra dette link:
Med venlig hilsen
Bestyrelsen


mandag den 15. august 2016

WORKSHOP 25.-26. oktober 2016 på Hotel Hesselet

Danny Wind: Expanding the world of Delphi 

In the two days we'll explore the expanding world of Delphi, using Beacons for micro location, Internet Of Things (IoT) to control appliances, a real-life app supporting a shipping business, a real-life app for fast patient intake at a disaster hospital, and details of the underlying tech, such as the Parallel Programming Library (PPL) and styling with FireMonkey. We'll also build an entire auctioning software suite, which can be used live after the coding is done to auction off / sell some items. This suite is complete with a VCL application, supporting apps, Datasnap servers and cloud storage, all that in sligthly less than a day.
 
  

Det detaljerede program og tilmeldingsformular finder du her

Sidste frist for tilmelding er 9. september 2016. 

OBS: Det er vigtigt for DAPUG, at deltagerne betaler inden WorkShoppen begynder. Derfor er deltagelse 500 kr. billigere, hvis betalingen sker senest den 21. oktober 2016

Danny Wind is an experienced Delphi trainer, consultant and Delphi MVP. His favorite subjects are Delphi Programming, FireMonkey, User Interfaces and Threading. Meet Danny as a speaker on CodeRage, Developer Days, at SDN conferences, and Delphi events in the Netherlands or Belgium, (and now Denmark! ;-), or go to one of the Delphi training days in the Netherlands.

fredag den 15. juli 2016

ERFA-møde d. 23. august hos GEUS i København

DAPUG holder erfamøde tirsdag 23. august kl. 10 - 16 hos GEUS, Øster Voldgade 10, 1350 København K.

Mødet er et hands-on temamøde, hvor vi undersøger hvorledes man laver programmer i Delphi som effektivt udnytter databaser. Vi tager udgangspunkt i (forbedrede udgaver af) de databaser, vi lavede på sidste møde i Fredericia, og laver både en server-app samt mobil- og Windows-klienter.

Alle er velkomne, uanset om man er medlem af DAPUG eller ej. Tilmelding er under alle omstændigheder nødvendig af hensyn til bespisning, som omfatter formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe.

Tilmelding skal ske via tilmeldingsform senest torsdag d. 18. august.


Deltagelse er gratis for medlemmer af DAPUG. Ikke-medlemmer opkræves deltagergebyr på kr. 150,-. Du er medlem af DAPUG, hvis blot din virksomhed har tegnet medlemsskab.

Vi laver løsningerne ”rigtigt”, så du får færdige opskrifter med hjem, der beskriver hvordan du laver robuste løsninger, hvor programmerne udnytter databaserne bedst muligt. Vi laver både Windows- og mobil-klienter, og arbejder både med lokale og ”remote” data.

Vi laver ikke kæmpe store løsninger, men du vil få et solidt fundament, du kan bruge som grundlag for selv at arbejde videre.

Det vil derfor være formålstjenligt, hvis du medbringer en bærbar PC (med Delphi installeret) til mødet, men husk forlængerkabel til strøm og netværk, hvis du er afhængig heraf. Du er naturligvis også velkommen til at lade PC'en blive derhjemme, hvis du foretrækker det.

Agenda (ændringer kan forekomme):

09:45 - 10:00 Ankomst og opstilling af medbragt PC.
Kaffe

10:00 - 12:00 Effektiv udnyttelse af databaser fra Delphi (Thomas Vedel, TapTraQ Aps / Jens Fudge, ArcherSoft ApS)
  • Anbringelse af en database og tilhørende kode i "skyen"
  • (Hjemmestrikket) ORM som effektivt middel til at tilgå data
12:00 - 13:00 Frokost

13:00 - 13:30 Generel erfa (fælles)
Kom med alt hvad du har af mere eller mindre håndfaste ideer og spørgsmål og få dem diskuteret med ligesindede.

13:30 - 16:00 Effektiv udnyttelse af databaser fra Delphi - fortsat (Thomas Vedel, TapTraQ Aps / Jens Fudge, ArcherSoft ApS)
Vi laver klient-programmer på alle tænkelige platforme
  • Windows
  • Mac
  • Android
  • iOS
Vi vil ikke alle sammen lave klenter til alle platforme, men alle deltagere vil efterfølgende få sourcekoden til alle platforme stillet til rådighed.

16:00 Tak for i dag

søndag den 12. juni 2016

Filer fra ERFA-mødet i Fredericia

Tak for en god ERFA-dag hos Jens Fudge / Archersoft i Fredericia.

Hovedtemaet var som annonceret "Introduktion til databaser", og vi kom godt rundt om hvilke forskellige slags databaser der findes, og hvordan man bærer sig ad med at vælge "den rette slags". Som vi aftalte vil vi på næste erfamøde arbejde videre, og se hvordan vi laver programmer, som på en hensigtsmæssig møde arbejde med de data, der ligger i databaserne.

Den meget lille "teaser" vi lavede i Delphi, overtræder stort set alle de tommelfingerregler der findes for god programmeringsskik, hvis man gerne vil have at databaseprogrammer arbejder stabilt og driftsikkert, så der er plads til forbedringer. Heldigvis er det overkommeligt at gennemføre, så det vil vi gøre på næste møde efter sommerferien. Tid og sted ligger endnu ikke fast, men det bliver formodentlig hos GEUS i København.

Som sædvanlig ligger præsentationen fra mødet inkl. tilhørende filer på vores Subversion server. Det hele kan hentes på adressen http://veco.dyndns.org:3690/svn/dapug (virker bedst med en Subversion klient, f.eks. tortoisesvn)

På bestyrelsens vegne ønskes I alle sammen en rigtig god sommer!


tirsdag den 26. april 2016

ERFA-møde 7. juni i Fredericia hos ArcherSoft ApS, Videnpark Trekantområdet

DAPUG holder erfamøde tirsdag d. 7. juni kl. 10 - 16 hos ArcherSoft ApS, Videnpark Trekantområdet, Vesterballevej 5, 7000 Fredericia.

Alle er velkomne, uanset om man er medlem af DAPUG eller ej. Tilmelding er under alle omstændigheder nødvendig af hensyn til bespisning, som omfatter formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe.

Beklager: Tilmeldingsfristen er overskredet

Deltagelse er gratis for medlemmer af DAPUG. Ikke-medlemmer opkræves deltagergebyr på kr. 150,-. Du er medlem af DAPUG, hvis blot din virksomhed har tegnet medlemsskab.

Vi laver mødet som et workshop-lignende hands-on erfamøde, hvor hovedemnet vil være "databaser", og der vil være mulighed for at afprøve ting i praksis, men der er også andre indlæg.

Det vil derfor være formålstjenligt, hvis du medbringer en bærbar PC (med Delphi installeret) til mødet, men husk forlængerkabel til strøm og netværk, hvis du er afhængig heraf. Du er naturligvis også velkommen til at lade PC'en blive derhjemme, hvis du foretrækker det.

Agenda (ændringer kan forekomme):

09:45 - 10:00 Ankomst og opstilling af medbragt PC.
Kaffe

10:00 - 11:00 GIT og GitHub/BitBucket (Rasmus Tolstup Christensen, BYPASSION)
Git er et versioneringssystem i stil med CVS og Subversion, men nyere, og tilbyder andre faciliteter. Rasmus fortæller om og viser brugen af Git i nogle typiske scenarier, og tager udgangspunkt i de ca. 5 kommandoer som man kommer rigtig langt med. Desuden viser han tooling omkring Git, hosting GitHub/BitBucket og client side tooling. Git understøttes i øvrigt direkte fra RAD Studio / Delphi IDE.

11:00 - 12:00 Introduktion til databaser (Thomas Vedel, TapTraQ)
De fleste softwareløsninger anvender en eller anden form for database. Men der findes mange alternativer, og hvordan bærer man sig ad med at vælge? Thomas giver en introduktion til tre udvalgte platforme (SQLite, Firebird og MS SQL) og viser hvilke ligheder og forskelligheder der er imellem dem. Efter dette indlæg vil du være i stand til at lave et "kvalificeret valg" af databaseplatform, afhængig af de behov din opgave stiller til databasen.

12:00 - 13:00 Frokost

13:00 - 13:30 Generel erfa (fælles)
Kom med alt hvad du har af mere eller mindre håndfaste ideer og spørgsmål og få dem diskuteret med ligesindede.

13:30 - 14:30 Anvendelse af databaser fra Delphi (Thomas Vedel, TapTraQ)
Selv om FireDAC komponenterne er lavet så de til en vis grad håndterer (og"skjuler") forskellene imellem forskellige databaseplatforme for programmøren, skal databaserne alligevel håndteres forskelligt for at performe hensigtsmæssigt. Vi prøver derfor at se hvordan man arbejder hensigtsmæssigt med de tre valgte platforme. Især med større datamængder (som databaser er velegnede til at håndtere) er det vigtigt at "håndtere databaserne rigtigt".

14:30 - 15:00 Databaser: Array-DML, SQL og transaktioner (Jens Fudge, ArcherSoft)
Jens viser hvordan man bruger Array-DML til meget effektivt at få gemt store datamængder i en database. Og hvor langsom en database kan være at arbejde med, hvis man IKKE overholder "reglerne".

15:00 - 16:00 Databaser og kode i skyen (Thomas Vedel, TapTraQ)
Man får i nogen sammenhænge nærmest smidt Azure i nakken fra Microsoft. Thomas vil vise lidt om, hvordan man bærer sig ad med at få flyttet data(baser) og programmer op i skyen, så man får adgang til dem "alle steder fra" (hvis altså der er forbindelse til skyen...)

onsdag den 23. marts 2016

ERFA-møde og generalforsamling 29. marts hos GEUS

DAPUG holder erfamøde tirsdag d. 29. marts kl. 10 - 16 hos GEUS (De nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland), Øster Voldgade 10, 1350 København K. Mødet afsluttes med afholdelse af ordinær generalforsamling kl. 16:00 - 16:30

Alle er velkomne, uanset om man er medlem af DAPUG eller ej, dog har kun medlemmer stemmeret under generalforsamling. Tilmelding er under alle omstændigheder nødvendig af hensyn til bespisning, som omfatter formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe.

Tilmelding senest onsdag d. 23. marts kl. 8:00
Tilmeldingsfristen er overskredet. Hvis du ønsker at deltage så send en mail til thomas@veco.dk

Deltagelse er gratis for medlemmer af DAPUG. Ikke-medlemmer opkræves deltagergebyr på kr. 150,-. Du er medlem af DAPUG, hvis blot din virksomhed har tegnet medlemsskab.

Vi laver mødet som et workshop-lignende hands-on erfamøde, hvor der vil være få indlæg, men til gengæld bedre mulighed for at komme i dybden, og god mulighed for at afprøve ting i praksis.

Det vil derfor være formålstjenligt, hvis du medbringer en bærbar PC (med Delphi installeret) til mødet, men husk forlængerkabel til strøm og netværk, hvis du er afhængig heraf. Du er naturligvis også velkommen til at lade PC'en blive derhjemme, hvis du foretrækker det.

Agenda (ændringer kan forekomme):
09:45 - 10:00 Ankomst og opstilling af medbragt PC.
Kaffe

10:00 - 11:00 Azure - en måde at få data og programmer op "i Skyen" (Thomas Vedel)
Man får i nogen sammenhænge nærmest smidt Azure i nakken fra Microsoft, men hvordan får man i praksis data og programmer flyttet til "skyen"?

10:00 - 11:00 MongoDB - en NoSQL database (Thomas Vedel)
De databaser som de fleste af os kender og anvender er relationelle databaser, og som oftest bruges SQL når man arbejder med dem.

MongoDB er en såkaldt NoSQL database, som understøttes 100% af Delphi. Den arbejder med "dokumenter" baseret på "dynamiske skemaer" i stedet for "tabeller" og "poster". Men hvad er forskellen i praksis (ud over at man ikke bruger SQL), og i hvilke sammenhænge kan det være en fordel at bruge NoSQL databaser?

12:00 - 13:00 Frokost

13:00 - 13:30 Generel erfa (fælles)
Kom med alt hvad du har af mere eller mindre håndfaste ideer og spørgsmål og få dem diskuteret med ligesindede.

13:30 - 16:00 Android services i teori og praksis (Glenn Dufke)
·         Kort intro til Android Services
·         Hvad kan services bruges til
·         Nøgleforskellene mellem en Android Service og en traditionel service vi kender fra Windows
·         Hvordan opfører det underliggende system (scheduler) sig
·         Hvad bør du bruge en android service til – og ikke!
·         Praktiske eksempler
·         Typer af kommunikation (intents / callbacks) imellem din grafiske applikation og din service
·         Hvad hvis man skal streame data fra sin service til din hovedapplikation
·         Øg prioriteten – sæt din service til at være i forgrunden
·         De små ninja tricks – der hvor vi skal have fat i JNI interfacet

16:00 Generalforsamling
Dagsorden ifølge vedtægterne

mandag den 15. februar 2016

WORKSHOP 26.-27. april 2016 på Hotel Hesselet 
Nick Hodges: More Coding in Delphi

Som altid med Nick Hodges drejer det sig om robust kode, hvor nøgleordet er kode frem for GUI.
Workshoppen foråret 2016 med Nick Hodges er omkring hvordan man laver robust testbar kode med en dybdegående genenmgang af principper bag Dependency Injection, samt en meget grundig gennemgang af MVC Framework til Delphi med Web udvikling. Et par små godbidder som funktionel programmering, operator overloading og parallel programmering bliver der (forhåbentlig) også rigelig tid til at gennemgå.

This will be Nick’s third visit to the Dapug Workshop. The first couple of times with Nick as speaker has been a huge success. It’s therefore advisable to book your seat as soon as possible, as there are a limited number of seats.

Det detaljerede program og tilmeldingsformular finder du her

Sidste frist for tilmelding var 11. marts 2016. Skriv en mail til delphidk@gmail.com, hvis du gerne vil deltage og ikke har meldt dig til endnu - så prøver vi at finde plads.

OBS: Det er vigtigt for DAPUG, at deltagerne betaler inden WorkShoppen begynder. Derfor er deltagelse 500 kr. billigere, hvis betalingen sker senest den 21. april 2016

Nick Hodges has been a part of the Delphi community from the very beginning. He is an original Delphi 1 beta tester, a former member of TeamB, an Advisory Board member for the annual Borland Conference, a frequent conference speaker, a blogger and author of numerous articles on a wide range of Delphi topics. 
Nick has a BA in Classical Languages from Carleton College and an MS in Information Technology Management from the Naval Postgraduate School. In his career he has been a busboy, a cook, a caddie, a telemarketer (for which he apologizes), an Office Manager, a high school teacher, a Naval Intelligence officer, a software developer, a product manager, and a software development manager. In addition, he is a former Delphi Product Manager and Delphi R&D Team Manager. He lives with his family in Gilbertsville, PA. 
Nick is also the author of “Coding in Delphi” and “More Coding in Delphi”