Kalender

torsdag den 3. januar 2008

Erfamøde d. 16 januar om agil softwareudvikling

Erfamødet består af to dele: En teoretisk del som er introduktion til test drevet, agil softwareudvikling, samt en "hands on" del som bygger på en del af teorien og giver mulighed for at forholde sig en smule til hvordan tingene kan gøres i praksis.

Der vil blive rig mulighed for at udveklse erfaringer på kryds og tværs. Teorien lyder måske på overskriftsniveu lidt langhåret for "de uindviede", men der er langt hen ad vejen tale om formaliseret sund fornuft, som det er ret let at forholde sig til og have en mening om.

Det er ganske almindeligt, at procesforbedrende tiltag oftest må "sniges ind ad bagvejen" fra udviklerside, fordi ledelsen ikke fatter en brik af hvad det er man taler om. Derfor er det også ofte nødvendigt at det ikke koster en herregård at komme i gang, hvilket tilgodeses med dagens program.

I virkeligheden vil en investering i procesforbedring som regel tjene sig ind med renters rente uhyggeligt hurtigt, uanset om man mest laver småopgaver eller store projekter.

Tid:
Onsdag d. 16. januar kl. 10 - 17

Sted:
Lokale 5A60
IT Universitetet (5. sal)
Rued Langgaardsvej 7
2300 København S

Lokalet er stillet gratis til rådighed for DAPUG af iværksættercenteret 5te, som ligger på 5.sal i IT Universitetets bygninger. Se mere på http://www.5te.dk/

Del 1 (formiddag): Teoretisk del / introduktion (mest Lars Dybdahl)

Kvalitetsstyring
 • De vigtigste principper i kvalitetsstyring
 • Agile Software Development principper
 • How to write specifications (Requirement based testing, TDD etc.)
 • How to write unit interfaces (for testing & readability)

Planning Agile Software Development
 • Iterations
 • Work points, estimates
 • How to deliver predictable results to the rest of your organization
 • Iteration calendars

Tools
 • Continuous build, Borland Gauntlet
 • Code auditing
 • Test automation
 • Source code mapping
 • Metrics
 • Microsoft Team Foundation Server med Scrum template

Testing

 • Combinatorial Design Method
 • Usage Based Testing using Markov Chains
 • Test execution optimisation
 • Test process automation
 • Unit testing

Del 2 (eftermiddag): Praktisk del / hands on (mest Thomas Vedel)

Opbygning af en applikation i Delphi med anvendelse af Unit Testing og Mocks

 • DUnit - del af Delphi 7 og nyere (opensource)
 • PascalMock - opensouce Mock værktøj

Integration af buildværktøjer med versionsstyring og unit testing

 • FinalBuilder - ej opensource, men overkommeligt og ekstremt funktionelt
 • AutoIT - opensource scripting værktøj

Ingen kommentarer: