Kalender

onsdag den 13. maj 2015

Workshop-agtigt erfamøde tirsdag d. 26. maj hos Exotech i Fredericia

DAPUG holder hands-on erfamøde tirsdag d. 26. maj kl. 10 - 16 hos

Exotech ApS
Vesterballevej 5
7000 Fredericia


Alle er velkomne, uanset om man er medlem af DAPUG eller ej, men tilmelding er under alle omstændigheder nødvendig på dette link af hensyn til bespisning, som omfatter formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Tilmeldingsfristen er overskredet.

TEMA: Udvikling af løsning som udveksler data på kryds og tværs af platforme.
Vi tager udgangspunkt i den gode gamle "Fish Facts", men bruger REST, App Tethering, TCP og Bluetooth til at få en server og klienter på Windows og mobile platforme til at dele og udveksle data. Det hele krydres med lidt fif til hvordan man udnytter nogen af de mange "nye" - og meget anvendelige - facetter, der er tilføjet sproget siden "gode, gamle Delphi 7"

Tilmelding skulle ske senest fredag d. 22. maj kl. 12. (Tilmeldingsfristen er overskredet)

Deltagelse er gratis for medlemmer af DAPUG. Ikke-medlemmer opkræves deltagergebyr på kr. 150,-. Du er medlem af DAPUG, hvis blot din virksomhed har tegnet medlemsskab.

Vi laver mødet som et workshop-lignende hands-on erfa- og temamøde, hvor der vil være få indlæg, men til gengæld bedre mulighed for at komme i dybden, og god mulighed for at afprøve ting i praksis.

Det vil derfor være formålstjenligt, hvis du medbringer en bærbar PC (med Delphi installeret) til mødet, men husk forlængerkabel til strøm og netværk, hvis du er afhængig heraf. Du er naturligvis også velkommen til at lade PC'en blive derhjemme, hvis du foretrækker det.

Agenda (ændringer kan forekomme):
09:45 - 10:00 Ankomst og opstilling af medbragt PC.
Kaffe

10:00 - 11:00 REST server (Thomas Vedel, Thomas Vedel Consult)
Thomas Vedel laver en REST server til Fish Facts databasen

11:00 - 12:00 App Tethering (Jens Fudge, Exotech og ArcherSoft)
Jens Fudge viser hvordan App Tethering kan bruges til at dele Fish Facts data

12:00 - 13:00 Frokost

13:00 - 16:00 Hands on og generel erfa
Vi arbejder i fællesskab videre og laver klienter på alt hvad vi kan komme forbi af platforme: Windows (og Mac?) samt tabletter og telefoner, både Android- og iOS-baserede.

Hvis ikke du er velbevandret ud i cross-platform udvikling, så duk endelig op. Målet er bl.a at vi vil afmystificere hele processen, og at vi vil nå frem til noget som virker.

Derudover tager vi som sædvanligt en snak om hvad-som-helst vedr. Delphi og/eller databaseudvikling, du synes du gerne vil have diskuteret med de øvrige deltagere.

16:00 Tak for i dag

Ingen kommentarer: