Kalender

onsdag den 4. marts 2020

Erfamøde og generalforsamling tirsdag d. 24. marts 2020 hos GEUS

Mødet er aflyst pga. coronavirus/covid-19 epidemien.

DAPUG holder erfamøde tirsdag d. 24. marts 2020 kl. 10 - 16 hos GEUS, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, Øster Voldgade 10, 1350 København K

Umiddelbart i forlængelse af erfamødet afholdes ordinær generalforsamling med dagsorden i henhold til vedtægterne.

Alle er velkomne til erfamødet, uanset om man er medlem af DAPUG eller ej. Tilmelding er under alle omstændigheder nødvendig af hensyn til bespisning, som omfatter formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe.

Sidste tilmeldingsfrist er torsdag d. 19. marts kl. 8.
Hvis du er tilmeldt og bliver forhindret kan du indtil 19. marts sende en ny tilmelding, hvor du i kommentarfeltet skriver, at du er blevet forhindret i at deltage. Ved senere framelding bedes du ringe til Thomas Vedel på 40 19 11 89.

Tilmelding sker ved udfyldelse af tilmeldingsformen som du finder her. Du modtager på mail en kvittering efter tilmeldingen, så du kan se at din tilmelding er gået igennem.

Deltagelse er gratis for medlemmer af DAPUG. Ikke-medlemmer opkræves deltagergebyr på kr. 150,-. Du er medlem af DAPUG, hvis blot din virksomhed har tegnet medlemsskab. Hvis I deltager flere personer fra samme firma, opkræves deltagergebyr for deltager nr. 2, 3, 4 osv.

Det kan være en god idé at medbringe en bærbar PC til mødet, så du kan afprøve det vi snakker om undervejs. Der vil være mulighed for trådløs internet-adgang, men husk forlængerkabel til strøm og kablet netværk, hvis du er afhængig heraf. 

Agenda (ændringer kan forekomme):

09:45 - 10:00 Ankomst og opstilling af medbragt PC.
Kaffe

10:00 - 10:45 Kommunikation imellem klasser (Jens Fudge, Archersoft)
Jens viser hvordan man laver events til at kommunikere imellem klasser, og derefter hvordan man bruger message systemet til det samme.

10:45 - 11:15 Android Permissions (Jens Fudge, Archersoft)
Hvordan håndterer man tilladelser i Android Apps?

11:15 - 12:00 Brug af en "instumenting profiler" i Delphi (Thomas Vedel, EG)
Der er mange former for debugging. Ud over deciderede fejl og nedbrud er det også vigtigt at sikre, at de applikationer man laver performer hensigsmæssigt. Thomas viser hvordan ProDelphi kan anvendes til at sikre at programmer ikke indeholder f.eks skjulte flaskehalsproblemer.

12:00 - 13:00 Frokost

13:00 - 13:30 Generel erfa (fælles) / værktøjer i IDE'en (Thomas Vedel, EG)
Kom med alt hvad du har af mere eller mindre håndfaste ideer og spørgsmål (især om anvendelse af Delphi) og få dem diskuteret med ligesindede.

Desuden vil vi se på hvilke værtøjer og genveje der tilbydes i Delphis brugerflade / IDE

13:30 - 14:15 JWT authentication med Delphi (Helge Larsen, EG A/S)
Hvad er JSON Web Token (JWT)?
Det er en åben standard (RFC 7519) for sikker udveksling af overførsel og udveksling af information i form af JSON objekter. Overførslen er signeret, og derfor kan indholdet verificeres.

14:15 - 14:30 Kaffepause

14:30 - 16:00 Robotprogrammering i Excel (Martin Houlberg Jensen)
Martin viser hvordan man kan bruge Excel til meget andet end traditionelle regneark. Denne gang til robotprogrammering, hvor man styrer en robot rundt i regnearkets felter. Interesserede kan evt. lave en Delphi-variant.

Alle kan selv prøve kræfter med det. Grundmodellen fås via dagens LinkedIn-opslag og den LinkedIn-artikel, som den henviser til.

16.00 – 16.30 Ordinær generalforsamling 2020
Dagsorden i henhold til vedtægterne

Ingen kommentarer: