Kalender

Hvad er DAPUG


DAPUG er den danske Delphi-brugergruppe. Det er en "non-profit"-forening, hvor hele kontingentet benyttes til aktiviteter for medlemmerne. DAPUG arrangerer møder, workshops, ture og konferencer.
Der kræves medlemskab for at deltage i workshops, men foreningens mailliste er åben for alle, uanset om man er medlem eller ej.
Selv om der er mest fokus på Delphi, fungerer DAPUG som brugergruppe for alle Embarcaderos udviklingsværktøjer, og du kan forvente hjælp fra foreningens medlemmer, uanset om du bruger Delphi, C++-Builder eller RAD Studio.
To-dages workshops
Workshops er af 2 dages varighed med en enkelt overnatning, og afholdes normalt forår og efterår med indlæg af internationale talere. På workshops gåes i dybden med et emne, der er bestemt af medlemmernes ønsker, ofte med udgangspunkt i et bestemt produkt eller en speciel problemstilling. Arbejdsformen veksler typisk imellem fremlæggelse, gruppearbejde og diskussion, med fokus på at give deltagerne en hands-on oplevelse.
Udover det faglige benyttes workshops i høj grad til at styrke faglig networking og det sociale samvær i gruppen, da vi her har mulighed for at være sammen under andre former igennem længere tid
Endags erfamøder
DAPUG holder endags erfamøder 2 - 3 gange årligt.
Møderne afholdes som fysiske møder, hvor du mødes med andre udviklere, og har mulighed for at få løst dine problemer og afprøve nye ting i praksis. Dagen består som oftest af 4 - 6 indlæg, bestående af fremlæggelse, gruppearbejde og/eller diskussion. Der er fokus på at arbejde med emnerne i praksis, så ofte er der tale om at alle fremmødte i fællesskab bliver klogere på dagens emner, og i fællesskab finder hensigtsmæssige løsninger, mere end der er tale om traditionel "undervisning" eller "foredrag".
Andre aktiviter
DAPUG kan på medlemmernes initiativ arrangere ture til de internationale brugerkonferencer, således at vi danskere bor på samme hotel og får mulighed for at opleve en del andet end blot selve konferencen.
Meld dig ind i DAPUG. Det koster kun kr. 800,- om året at være medlem.
Medlemskabet dækker hele din virksomhed. Deltagelse i erfamøder er herefter gratis for én person pr. virksomhed. Deltagelse i Workshops forudsætter medlemskab, men prisen for deltagelse i workshops reduceres med kr. 800 for medlemmer, så kontingentet i praksis er gratis, hvis man deltager i workshops.

I den kuriøse afdeling:
Navnet DAPUG stammer fra dengang foreningen startede som DAnish Paradox User Group. Det var i 1989, hvor Paradox, Turbo Pascal og Turbo C/C++ var hovedprodukterne fra Borland.
Med lanceringen af Turbo Pascals efterfølger - Delphi - i 1995 skiftede brugergruppen langsomt fokus til mest at koncentrere sig om Delphi, men beholdt DAPUG som navn.
Borlands værktøjsafdeling har siden skiftet navn og ejerskab mange gange, men har siden 2008 heddet Embarcadero, der blev en del af Idera-concernen i 2015. Ideras opkøb var en positiv ting, da det var afslutningen på flere års usikker fremtid for værktøjerne.